2022-06-01 Transportstyrelsen/Trafikverket

600 kunde inte göra sina kunskapsprov

Cirka 600 personer som skulle skriva sina kunskapsprov på tisdagen kunde inte göra det på grund av att Transportstyrelsens it-system låg nere i nästan sex timmar.

Transportstyrelsens it-system är sammanlänkat med Trafikverkets. Det var därför det inte gick att genomföra proven.
Det gick överhuvudtaget inte att komma in på Transportstyrelsens hemsida efter klockan 14. Enligt myndighetens presstjänst berodde kaoset på ett problem hos internetleverantören Telia. Ett planerat underhållsarbete gick fel. Även Luftfartsverket hade tekniska problem.

Efter fem och en halv timme fungerade systemen igen, men på Transportstyrelsens hemsida stod det att myndigheten även under onsdagen hade tekniska problem och att det till exempel kunde vara svårt att komma fram på telefon. Svarstiderna var längre än vanligt.

De körkortselever som drabbades har blivit lovade att de ska få nya provtider så snart som möjligt.

Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson