2021-01-19 Trafiksäkerhet

AI larmar förare vid högersväng

I en korsning i Göteborg har man testat ett AI-baserat övervakningssystem som kan förutse om det finns en kollisionsrisk mellan bilförare och oskyddade trafikanter. Med hjälp av 5G-uppkoppling kan systemet larma förarna så att de hinner stanna i tid.

Högersvängande motorfordon är en stor olycksrisk för oskyddade trafikanter i tätortstrafik. Sådana olyckor blir ofta allvarliga och tio procent av dödsfallen bland cyklister inträffar vid kollision med högersvängande fordon.
Företaget Viscando AB har utvecklat en teknik där man med hjälp av ett stereoseende kamerasystem, AI och 5G-uppkoppling kan förutse kollisionsrisker och larma förarna i inblandade bilar så att de hinner stanna i tid. Tekniken har testats i en olycksdrabbad korsning i Lindholmen i Göteborg.


Under fyra veckor övervakades alla trafikantrörelser i korsningen 20 gånger per sekund. Systemet registrerade position, riktning, hastighet och typ av trafikant. Utifrån det blev det möjligt att identifiera risker för sammanstötningar mellan trafikanter i förväg.
Därefter lät man systemet avläsa trafiken i realtid och använda sin maskininlärda förmåga att förutsäga risker när motorfordon gör högersvängar.


 – Systemet kan med stor säkerhet avgöra var trafikanterna kommer att vara om några sekunder. Det gör att det kan förutsäga om det finns någon risk för olycka, sade Amritpal Singh när han presenterade projektet på VTI:s konferens Transportforum.
Genom någon form av signalsystem kan man larma bilförarna om att det finns en olycksrisk. Det kan ske genom en dynamisk trafikskylt. Man kan också skicka larmsignaler till bilarna via 5G-nätet.
--Det måste naturligtvis gå mycket snabbt. Det fungerar med 4G-nätet men 5G är ännu bättre, sade Amritpal Singh.
Projektet visar att det går att använda sådana här system för att öka trafiksäkerheten.

Text: Johan Sievers