2020-12-14 Transportstyrelsen/Trafikverket

Allvarliga anklagelser mot förarprövare

En förarprövare i Södertälje anklagas för hot och sexuella trakasserier under pågående uppkörningar. Mannen är anmäld till Trafikverkets personalnämnd och får inte längre förrätta prov, skriver Länstidningen.

Det har under en lång tid riktats klagomål mot förarprövaren, som varit avstängd från sitt arbete och nu jobbar med andra arbetsuppgifter, uppger Länstidningen. Under det senaste året har det kommit in 25 klagomål mot mannen. Och Cecilia Borgljung, som är avdelningschef för Förarprov region öst, konstaterar att ärendet pågått ”under ett par års tid i alla fall”.

Anklagelserna har ofta kommit från unga kvinnor som beskriver regelbundna sexuella anspelningar, ibland av grövre karaktär. En kvinna som blivit underkänd på körprovet uppger att mannen erbjudit sig att godkänna henne om hon gick på dejt med honom.
Även flera trafikskoleansvariga i regionen har hört av sig med klagomål. En trafikskola i Nyköping menar att trakasserierna pågått länge och ser helst att mannen inte åker själv med körkortsaspiranter.

Trafikverkets egen utredning visar också att mannen, som jobbat sju år som förarprövare, i flera fall reagerat verbalt aggressiv mot körkortsaspiranter. Enligt utredningen handlar det ofta om kvinnor med invandrarbakgrund.

Droppen ska enligt Länstidningen ha varit när en kvinnlig aspirant tvingats köra i 110 kilometer i timmen på motorväg medan förarprövaren ska ha skrikit att hon inte hade rätt att köra saktare. Därefter har hon enligt egen uppgift tvingats ur bilen och blivit lämnad på platsen.
Cecilia Borgljung anser att detta beteende är helt oacceptabelt. På frågan om varför mannen inte har fått sparken svarar hon att det inte är så enkelt och att ärendet nu ligger hos Trafikverkets personalansvarsnämnd.

Text: Johan Granath  Foto: Staffan Gustavsson