2020-06-15 Driva trafikskola

Automatväxlad bil innebär inte automatkörkort

Bara 20 procent av körkortstagarna tar automatkörkort trots att andelen sålda automatväxlade bilar under förra året var 71 procent.
Men på Sjögrens trafikskola i Katrineholm är målet att alla elever börjar köra automat, även om de senare i utbildningen tar ett manuellt körkort.

Andreas Nyman

Andreas Nyman är vd för Sjögrens trafikskola i Katrineholm och ett bekant namn i STR-kretsar. Under vårvintern blev han kontaktad av lokaltidningen Katrineholms-Kuriren som ville skriva om varför så många elever tar körkort för manuellt växlad bil, trots att de allra flesta nya bilar är automatväxlade.
– Jag förklarade för reportern att automat är framtiden och att vi på Sjögrens jobbar med att alla elever ska börja sin utbildning med att köra automat. Sedan kan de - om de vill - gå över till manuellt växlad bil, säger Andreas Nyman.

Historien gavs stort utrymme i tidningen och Andreas länkade till artikeln på bland annat Facebook och på Twitter. Det blev en del reaktioner, de flesta positiva, men inte alla.
– Arbetsförmedlingen såg artikeln och reagerade ganska negativt. De tolkade det som att Sjögrens trafikskola i princip avrådde från att ta manuellt körkort, vilket vi inte alls gjorde.
Arbetsförmedlingen oroade sig för att arbetssökande skulle påverkas att ta automatkörkort i större utsökning och därmed få svårare på arbetsmarknaden. Detta möjligen på grund av att körkortskrav ofta uppfattas som krav på behörighet för växlad bil. I stora drag stämmer också den uppfattningen, menar Andreas Nyman. Även om automatväxlade bilar håller på att konkurrera ut manuellt växlade, så finns det fortfarande många bilar med växelspak. Inte minst i till exempel omsorgs, - hantverks- och entreprenadbranscherna. Samtidigt är svårigheten att hitta manuellt växlade miljöbilar ett tecken på var utvecklingen är på väg, menar han.
– Det är näst intill omöjligt. Förra året var 71 procent av nyförsäljningen automat och den delen ökar för varje år. Vi uppmanar trots detta inte någon att ta körkort med villkor automat, däremot erbjuder vi möjligheten för alla att starta utbildningen med automatväxlad bil.

För att framtidsanpassa och utveckla sin verksamhet driver Sjögrens sedan ett par år ”Projekt 2021”, vilket handlar om ett effektivare körkortstagande. Det bygger bland annat på grupplektioner och att alla elever först kör automatväxlat och sedan eventuellt lär sig att växla i slutet av utbildningen. Det finns flera vinster med detta, menar Andreas Nyman. Till exempel blir det mer kostnadseffektivt och är bättre för miljön. Men framför allt handlar det om pedagogiska vinster: eleverna lär sig snabbare.
– Det är svårt att vara exakt men säg att det tar åtminstone fem-sex lektioner att lära sig växla. Självklart blir det både effektivare och billigare om man tar bort det momentet. Dessutom innebär automatkörningen att vi slipper sådant som många tycker är pinsamt och jobbigt – tjuvstopp eller motorrusningar när man ska släppa kopplingen.

Han menar att automatkörningen underlättar för eleverna att våga köra tillsammans med andra. Det betyder också att de kan fokusera på körmomentens innehåll, till exempel avsökning och hastighetsanpassning som är delar av innehållet i stadstrafikmomentet.
– Jag brukar jämföra med balanscykel – barn som lär sig sparka sig fram med en sådan har sedan mycket lättare att balansera på en cykel med trampor.
Andreas Nyman menar även att möjligheten att köra automat kan vara skillnaden mellan att lyckas ta körkort och inte lyckas, för den som känner sig osäker på att överhuvudtaget klara det. Att det ändå finns ett ganska stort motstånd mot att ta automatkörkort tillskriver han bland andra föräldragenerationen.
– Det finns fortfarande en uppfattning om att den som kan växla kan köra bil. Jag brukar kalla föräldrarna för de sista bromsklossarna. De påverkar helt klart och förklarar, i alla fall delvis, att bara omkring 20 procent av våra elever kör upp på automat.

Sjögrens har idag totalt nio övningsbilar, varav fyra är manuellt växlade och fem automatväxlade. De senare kommer successivt att bli fler men eftersom villkoret automat fortfarande har begränsningar kan inte samtliga manuellt växlade bytas ut ännu. Andreas Nyman rekommenderar dock alla trafikskolor att ha beredskap för en större efterfrågan på automatkörkort, eftersom han tror att villkoret lär försvinna.
– Det kommer att förändras och det kan gå relativt fort. Många trafikskolor är tyvärr oförberedda och behöver fundera på vad de vill.

Sjögrens har sedan Andreas Nyman tog över företaget satsat mycket på pedagogisk utveckling, vilket projekt 2021 är ett exempel på. Grupputbildningen och möjligheten att köra automat innebär tillsammans en mer kostnadseffektiv utbildning för både företag och elever, enligt Andreas Nyman. Men en viktig bieffekt är också bra arbetsvillkor med anställda som mår bra.
– Det är vad som driver mig: att vi som medarbetare ska må bra och utvecklas och att vi erbjuder eleverna en bra produkt, som både företaget och eleverna vinner på. Vi har just investera i en elbil och beställt ytterligare en. Det är också en del av satsningen på framtiden.

Text: Johan Granath Foto: Staffan Gustavsson