2021-08-06 Riksdag och regering

Ännu fler kan få CSN-lån

Regeringen har nu beslutat att utvidga möjligheterna till CSN-lån för körkort. Beslutet innebär att kravet på att den sökande ska vara arbetslös försvinner.

Mitt i trafiken rapporterade i april i år om regeringens förslag att sänka åldern för dem som kan komma i fråga för CSN-lån för körkort. Förslaget handlade då om att utöka lånemöjligheten för 19-20-åringar med avklarad gymnasiebehörighet eller motsvarande.

Regeringen har nu beslutat enligt förslaget. I ett pressmeddelande konstaterar man att beslutet innebär att lånemöjlighet gäller oavsett om den sökande är arbetslös eller inte. Enligt det tidigare regelverket kunde bara arbetslösa komma i fråga för lånet.

I pressmeddelandet hävdar regeringen att beslutet innebär en rejäl breddning av körkortslånet. Och att ytterligare över 200 000 unga får möjlighet att söka körkortslånet.

– Körkortslånet är i grunden en frihetsreform som banar väg för att fler unga ska ha en bättre chans på arbetsmarknaden, få sitt första jobb och kunna skapa sig en ekonomisk trygghet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i pressmeddelandet. 

Länk till Mitt i trafikens tidigare artikel här

Text: Johan Granath  Foto: Staffan Gustavsson