2021-11-08 Trafiksäkerhet

Är vägarna redo för självkörande bilar?

Hur många av de statliga vägarna håller sådan kvalitet och standard att de fungerar för allt fler automatiserade fordon? Det vill regeringen veta. Trafikverket har fått i uppdrag att utreda frågan.

Är vägnätet redo för allt fler självkörande bilar? Det vill regeringen veta.

Under en ganska lång tid kommer vi att befinna oss i en mix av manuellt framförda, delvis automatiserade och helt självkörande fordon, men automatiseringsgraden kommer att öka efterhand, det är både forskare och andra experter på området överens om.
Då återstår en viktig fråga: Hur väl förberedd är väginfrastrukturen inför förändringarna?

Regeringen har i dagarna gett Trafikverket i uppdrag att utreda detta. I uppdraget ingår att ”redogöra för vilka krav som ska ställas på den statliga väginfrastrukturens tillstånd”, samt ”bedöma och redogöra för behov av åtgärder för att möjliggöra användning av automatiserade fordon med förarstödjande teknik”.

Det handlar till exempel om att se till att vägmarkeringar är utformade och underhålls på ett sådant sätt att de kan avläsas maskinellt. Trafikskyltar får heller inte ge motstridig information. Då kan förarstödsystemen bli förvirrade.

Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senaste den 29 juli 2022.

Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson