2021-08-11 Miljö

Årets klimatbonuspengar slut

Klimatbonuspengarna för i år är slut. Det konstaterar Transportstyrelsen som är den myndighet som har i uppdrag att dela ut bidragen.

För 2021 finns 2,91 miljarder i klimatbonuspengar till bilister som köper nya bilar med ett koldioxidutsläpp på högst 60 gram per kilometer vid blandad körning.
Eller snarare - fanns.
För redan nu i augusti är pengarna slut.

Inga mer klimatbonuspengar kommer därför att delas ut innan Transportstyrelsen helt säkert vet att ytterligare pengar avsätts för ändamålet. Situationen är inte ny. Vid liknande tillfällen tidigare har potten fyllts på.

– Vi har inga besked i dagsläget om nya budgetbeslut, men när vi får nya anslag återupptar vi arbetet med att dela ut klimatbonusar, säger Mats Einarsson, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen.

Den som redan har skickat in en ansökan om bonus behöver inte ansöka på nytt. Hens ansökan ligger kvar i systemet.
Upp till 70 000 kronor kan delas ut i klimatbonus per person och fordon.

Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson