2023-05-29 Mitt i Trafiken

Automatväxlat helt dominerande – självkörande långt borta

Andelen nya bilar med automatväxel var 85,4 procent år i Sverige 2022.
Samtidigt sker en kraftig utveckling av mer avancerade förarstödsystem, även om helt självkörande fordon är långt borta, menar branschorganisationen Mobility Sweden.

För 20 år sedan var omkring 80 procent av de sålda personbilarna i Sverige manuellt växlade. Sedan dess har mycket hänt: Av de 288 087 nyregistrerade personbilarna i Sverige år 2022 var 245 965 automatväxlade, vilket motsvarar 85,4 procent.

Då borde det väl vara slutväxlat snart, åtminstone inom ett decennium eller så?
Frågan går till Calle Beckvid, teknisk samordnare på Mobility Sweden (tidigare BILSweden). Han menar att frågan kanske inte är så enkel och att vi också måste se till andra fordonsmarknader än den svenska.

– Elektrifieringen av lätta fordon går betydligt långsammare i andra delar av EU, samtidigt som betalningsvilja, miljö- och klimattänk, liksom säkerhetsaspekter värderas annorlunda än i Sverige. Troligen kommer det därför, även i framtiden, att finnas en efterfrågan på manuellt växlade bilar.

Samtidigt ser han det som ganska troligt att de manuella bilarna fasas ut från och med 2035, eftersom det finns en överenskommelse inom EU om att alla nya lätta fordon ska vara utsläppsfria då.

– Huvudspåret för detta är elektrifiering. Om tidplanen håller är det troligt att de manuellt växlade bilarna, av naturliga skäl, fasas ut från och med då.

Elektrifieringen får stora konsekvenser för fordonsbranschen

Calle Beckvid tror inte att övergången från manuell växellåda till automatfordon kommer att innebära några problem. Elektrifieringen i sig däremot, får antagligen stora konsekvenser för fordonsbranschen.

– Elbilar innehåller till exempel betydligt färre mekaniska delar jämfört med bilar med förbränningsmotor. Det lär påverka såväl underleverantörer som service- och eftermarknad.

Han tycker att det fortfarande är rimligt med villkor automat, eftersom det är mindre komplicerat att köra en bil med automatlåda, jämfört med en manuellt växlad. Han ser också en snabb teknisk utveckling av förarmiljön med ökad digitalisering och automatisering. Inom detta område, det vill säga fordon med allt fler självkörande inslag och stödsystem, tror Calle Beckvid att helt självkörande bilar är långt borta i den allmänna trafikmiljön.

– Under överskådlig tid lär det inte vara aktuellt att använda helt autonoma fordon på annat än avgränsade områden. Till exempel inom hamnar eller på flygplatser.

Autonoma fordon som kör utan mänsklig inblandning är mycket avlägset

Graden av självkörande förmåga illustreras i dag av SAE-skalan 0-5, där 0 är en gammaldags bil, 1 är en bil som kan hantera vissa funktioner själv, till exempel hålla farten. På nivå 3 kan fordonet utföra delar av köruppgiften men föraren måste vara beredd att ta över. Nivå 5 handlar om helt autonoma fordon som kör utan mänsklig inblandning och saknar ratt.

Nivå 5 är mycket avlägsen, menar Calle Beckvid som tror att utvecklingen av fordonens säkerhetssystem kommer att vara mer intressant än graden av självkörande förmåga.

– Antagligen kommer vi att köra tekniskt mycket avancerade bilar som om de var mindre avancerade, det vill säga bara använda delar av deras tekniska förmåga. Man kan jämföra med att äga en bil med topphastighet över 300 km/h. Du förväntas ändå hålla hastighetsbegränsningen.

Och oavsett var tekniken leder fordonsutvecklingen så kommer framtidens bilförare att vänja sig, tror han. Ungefär som när fordon med låsningsfria bromsar kom.

– De flesta insåg rätt snabbt att ABS och antispinnsystem gav tydliga fördelar. Det blir nog samma sak med den här nya tekniken.

 

Text: Johan Granath