2021-03-19 Driva trafikskola

”Branschen måste få fler att söka till trafiklärarutbildningarna”

Det behövs fler trafiklärare. Samtidigt minskar antalet sökande till de utbildningar som finns.
– Det är viktigt att vi gemensamt, branschen och utbildarna, arbetar för att göra yrket mera attraktivt, säger Helen Lindh, ledamot för Region Mitt och STR:s talesperson i frågor som har med trafiklärarutbildningen att göra.

Foto: Staffan Gustavsson/redakta

Trafiklärarutbildningen är ett av STR:s så kallade fokusområden, ett område branschen ägnar särskild kraft och uppmärksamhet för att det är så synnerligen viktigt för alla trafikutbildares framtid.
Positivt för branschen är att antalet trafiklärarutbildningar har ökat. De finns i dag på 18 orter i landet, ledda av 13 olika utförare.

Att utbildningen finns i fler kommuner gör att fler individer får närmare till den. Det underlättar för rekryteringen. Däremot har antalet utbildningsplatser inte ökat så mycket som man skulle tro med tanke på att utbildningsorterna har blivit fler. För närvarande är utbildningsplatserna cirka 350 till antalet.


Helene_Lind _besk.jpg

De som utbildar trafiklärare kan ansöka om att få  starta upp till fem utbildningar (för fem år framåt) per    ansökningsomgång, men just nu har ingen utbildare tilldelats längre period än fyra år. – Och en del söker bara möjlighet att utbilda under två eller tre år, berättar Helen Lindh, och tillägger att det är till nackdel för branschen att antalet utbildningsplatser från ett år till ett annat skiftar.


– Sammantaget kan man säga att det har blivit bättre, men fortfarande ligger antalet utbildningsplatser inte på den nivå som vi önskar, konstaterar Helen Lindh. Å andra sidan har vi fått en högre tilldelning än många andra branscher. Det finns ju många som vill starta olika utbildningar som inte får göra det. Så på ett sätt är vi ganska lyckligt lottade ändå.
Men så har vi det här med söktrycket. I dag är det i genomsnitt inte ens två sökande per utbildningsplats.

Vad borde trafiklärarutbildningarna tänka på för att locka fler att bli trafiklärare?

– Jag tror att det är viktigt att vi i branschen hjälper utbildarna att få fler att söka till utbildningarna. Jag vet att man på vissa ställen lokalt vänder sig till folk som redan bor på orten, och som man tror skulle passa till yrket, informerar dem om vad det innebär att vara trafiklärare och uppmuntrar dem att utbilda sig.

STR driver också en kampanj i detta nu för att locka intresserade till trafikläraryrket. En annons i form av en avscanningsbar QR-kod ger den nyfikne den information hen behöver för att ta sig vidare.

Talar man med enskilda företagare i branschen finns det de som menar att långt ifrån alla som kommer ut från trafiklärarutbildningarna håller måttet ute på arbetsplatserna.

– Fast precis som med allting annat får man oftast bara höra när saker och ting inte är som man önskar, menar Helen Lindh. Få hör av sig om de upplever någonting som bra. Ska jag säga någonting om hur branschen sammantaget upplever de studerande riskerar jag att ge en skev bild.

Varje år hoppar ett antal elever av trafiklärarutbildningarna. Enligt Helen Lindh handlar det övervägande om personliga skäl, som att man plötsligt upptäcker att tiden för att studera inte räcker till, eller att man blir sjuk.
Alla utbildningar har elever som väljer att avsluta studierna i förtid.
Allvarligare för branschen är kanske att många utbildade trafiklärare lämnar yrket efter bara några få år.

– När vi i enkäter frågar dem varför får vi till svar att det handlar om lönen, arbetstiderna och anställningsvillkoren, generellt. Allt detta är något som branschen behöver se över. Som vi ser det är företagens lönsamhet en kärnfråga. Med ökad lönsamhet kan högre löner betalas ut, men med ökad lönsamhet ökar också möjligheterna att skapa en bättre arbetsmiljö.

De trafikutbildare som ger sina anställda större möjligheter att styra över arbetstiderna har också anställda som trivs och stannar kvar.

– Just detta, att arbetet anpassas utifrån hur livet ser ut, är säkert viktigare än lönen för många, tror Helen Lindh.

När vi pratade med dig för drygt ett år sedan berättade du att mer än hälften av trafikskolorna uppgav att de helt saknade sökande när de annonserade efter lärare. Är det fortfarande så?

– Ja, tyvärr, det är det faktiskt. Vi uppmanar våra medlemsföretag att kontakta arbetsförmedlingarna för att påvisa behovet, men det är många som inte gör det. Samtidigt har vi fler 18-åringar än någonsin som vill ta körkort, så detta är verkligen ett problem.

Personligen har Helen Lindh svårt att tänka sig ett roligare och mera meningsfullt yrke än trafikläraryrket om man är intresserad av att arbeta med utbildning.

– Du har ett fåtal elever åt gången, och det är alltid elever som är motiverade. I få läraryrken är det så. Trafiklärarjobbet är ett av de bästa jobb man kan ha.

Text: Catarina Gisby