2022-01-31 Utbildning

Brister i snöskoterubildningar

Det finns för många brister i snöskoterutbildningarna. Det anser Transportstyrelsen som uppmanar konsumenterna, de potentiella eleverna, att granska och jämföra olika utbildare.

Sedan 2009 måste den som kör snöskoter ha ett förarbevis.

För snart tretton år sedan, 2009, kom krav på förarbevis för att få köra snöskoter eller terränghjuling i Sverige. I Transportstyrelsens föreskrifter står det vad den här förarutbildningen ska innehålla, bland annat att undervisningstiden ska vara tio timmar lång och att minst tre av dessa timmar ska bestå av praktisk körtid.
Transportstyrelsens tillsyn visar dock att många elever inte får någon praktisk terrängkörning.

Inför sportlovsveckorna, då många planerar att ta förarbevis för snöskoter, uppmanar Transportstyrelsen enskilda personer att ta reda på vad utbildningen ska innehålla och sedan göra jämförelser mellan olika aktörer på marknaden.
– Välj inte den billigaste utbildningen utan den som är så bra som möjligt, säger Gunnar Holgersson, sektionschef på Transportstyrelsen.

Under den praktiska delen av utbildningen ska det vara högst fyra elever per lärare. Ofta är det fler elever än så, hävdar myndigheten. Exempel på andra brister är att elever har fått göra slutprov innan utbildningen är avslutad, att utbildningstiden varit för kort och att lärarna inte uppfyllt de krav som ställs för att man ska få vara lärare.

Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson