2021-06-08 Miljö

Chalmersforskare: Snabb infasning av elbilar gynnar klimatet

Förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ger kraftigt minskade koldioxidutsläpp om bilarna ersätts av elbilar. Det visar ny forskning från Chalmers.

Forskarna har i studien tagit hänsyn till utsläppen från både tillverkningen av elbilarna och tillverkningen av batterier, samt produktionen av el till driften.
I ett pressmeddelande skriver företrädare för Chalmers att förbudet borde införas senast 2030 om ”utsläppen från svenska personbilars avgasrör” ska ligga runt nollan år 2045.

– Livslängden hos alla de bilar som finns på vägarna i dag, och de som säljs fram till regleringen införs, gör att det dröjer innan den totala effekten syns, säger Johannes Morfeldt, forskare inom fysisk resursteori på Chalmers, i en kommentar.

Inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel behöver också öka för att utsläppen av växthusgaser ska minska i nivå med de svenska klimatmålen fram till 2030, oavsett om det skulle bli ett förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar eller inte.


billaddning_2_3x1.jpg

En snabb och tvingande infasning av elbilar kan få utsläppen från svenska personbilars avgasrör att närma sig noll år 2045, menar forskare vid Chalmers.

Fler elbilar innebär en ökad produktion av bilbatterier. Just den produktionen kritiseras ofta, bland annat för att själva tillverkningen innebär stora utsläpp av växthusgaser.
Men det är möjligt att minska utsläppen i den globala batteritillverkningen, menar Johannes Morfeldt.
– Vår sammanställning visar att de genomsnittliga utsläppen i global batteritillverkning skulle kunna minska med omkring två tredjedelar per kilowattimme batterikapacitet fram till 2045.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson