2020-03-31 Driva trafikskola

Corona drabbar trafikskolor olika

Kanske finns det skillnader mellan större städer och mindre orter i hur coronavirusets framfart påverkar trafikskolor. Det tror Johan Alfvén på Bergmans trafikskola i Alingsås.

Mitt i trafiken har under den senaste veckan varit i kontakt med flera trafikskolor runt om i landet för att se hur de förhåller sig till coronakrisen. Inga långtgående slutsatser kan dras av de svar vi fått men konsekvenserna verkar kunna kan se olika ut vid en jämförelse mellan Stockholm och mindre orter.
– Min känsla är att vi är drabbade olika hårt beroende på var trafikskolan finns, säger Johan Alfvén. Större städer verkar vara mer påverkade än mindre orter men i Alingsås är vi än så länge inte nämnvärt drabbade. Jag upplever till exempel inte att neddragningen av Trafikverkets prov påverkar oss mer nu än under semestertid. Semestern kom bara ovanligt tidigt i år.


mit_coronatrafikskolor_478x304.jpg
Jessica Ledin Mazuran, trafikskolechef på My Driving Academy och Johan Alfvén, Bergmans trafikskola i Alingsås.


Jessica Ledin Mazuran är trafikskolechef på My Driving Academy, som har verksamhet i bland annat Stockholm, Uppsala och Gävle. Hon säger så här:
– Vi märker en försämring i inflödet av nya kunder. Det händer också att vi får sena avbokningar på grund av att elever är rädda för att blir sjuka. Vi får också ombokningar av elever som fått sina prov avbokade och som fått nya provtider i juni.

Båda trafikskolorna ser möjligheter i att undervisa på distans. Bergmans trafikskola erbjuder teoriundervisning för bil på programvaran Zoom medan My Driving Academy håller på att utbilda lärare för att utöka verksamheten med digital teoriundervisning.
– Vi hoppas att den digitala undervisningen tar mer fart rent generellt i branschen, säger Jessica Ledin Mazuran.
Johan Alfvén ser både kort- och långsiktiga möjligheter med sådan utbildning.
– Förvärras sjukdomssituationen hoppas vi att Transportstyrelsen ger fler möjligheter för digital undervisning på flera behörigheter och obligatorier.
Han tror att branschens framtid är ljus.
– Det är en tråkig situation men vår bransch kommer att få nya idéer och arbetssätt som kan leda till bättre lönsamhet och kanske till och med till bättre arbetsmiljö. Vi är en kreativ bransch.


Text: Johan Granath
Foto: Arkivbilder