2021-01-04 Driva trafikskola

CSN: ”Förläng tiden för körkortslån till tre år”

Centrala studiestödsnämnden, CSN, föreslår i en rapport till regeringen att giltighetstiden för körkortslån förlängs från ett år till tre.
Förhållandevis få personer har hittills utnyttjat möjligheten till lån. En anledning är att många anser sig behöva längre tid för att ta körkort.

För 2020 fanns 150 miljoner kronor disponibla för dem som ville låna pengar till sina körkort.
Fram till den 1 oktober 2020 hade endast 33 miljoner kronor använts.
Av de totalt cirka 17 500 personer som beviljats körkortslån till och med samma datum (lånet infördes den 1 september 2018) avstod också 6 348 personer från att begära utbetalning av sina pengar.

Att så få från start gjort verklighet av att utnyttja lånet fick regeringen att i somras lägga ut ett uppdrag på CSN: kom med ett förslag på åtgärder för att förenkla och effektivisera hanteringen av körkortslån.
Förslaget kom strax före jul.
Efter att ha skickat ut en enkät till personer som haft körkortslån, och efter att ha samrått med STR, enskilda trafikskolor, Trafikverket, Transportstyrelsen och Arbetsförmedlingen, föreslår CSN att giltighetstiden för lånet förlängs till tre år.

Av enkäten till låntagarna framgår att många av de berörda personerna hade velat ha längre tid på sig för att kunna ta körkort. Många i målgruppen för lånet har ett stort behov av utbildning, vilket gör att det är svårt att hinna med det som måste hinnas med inom den nuvarande giltighetstiden på ett år.

Arbetsförmedlingen har i dag inte heller något tydligt uppdrag om att informera om körkortslånet, vilket CSN tycker att Arbetsförmedlingen borde ha. Syftet med lånet är ju att underlätta vägen till arbete.

Tidpunkten för återbetalningen av lånet behöver också justeras, menar CSN. Som ny huvudregel föreslås att återbetalning ska påbörjas vid det årsskifte som infaller tidigast sex månader efter det att CSN har betalat ut det sista delbeloppet, eller Trafikverket har meddelat CSN att låntagaren avlagt godkända kör- och kunskapsprov, det vill säga har tagit körkort.

Länk till CSN-rapporten

Text: Catarina Gisby