2023-09-08 Mitt i Trafiken

LIA - en möjlighet för alla

Niklas Bratt arbetar sedan 1,5 år som trafiklärare på Erikssons Trafikskola i Limhamn. Trots sina få år i yrket har Niklas redan hunnit med att vara handledare. Mycket lärorikt för både honom själv och trafikskolan, menar han.

– Det är ju inte speciellt länge sedan jag själv gjorde LIA-praktik, så jag har det färskt i minne och lär mig mycket, tycker jag. Visst kunde det varit bra med mer erfarenhet men jag tror också att det finns fördelar med att vara ganska ny som handledare, säger Niklas Bratt.

Nicklas Bratt_220x300.jpg

Till exempel att nyligen ha varit praktikant och vad som fungerar bra i körundervisningen från både handledar- och praktikantperspektiv. Kanske också vad som fungerar mindre bra. Det är definitivt inget betungande uppdrag att vara handledare, menar han, snarare tvärtom.

– Det ger väldigt mycket och även om jag är ansvarig handledare på vår trafikskola så åker praktikanten med alla lärarna. Vi hjälps åt.

LIA:n utvecklar trafikläraryrket och branschen

Niklas Bratt menar att LIA:n överlag kan bidra till att utveckla trafikläraryrket och branschen.

– Det är som en injektion av färskt blod där vi lärare måste tänka mer på hur vi agerar och lägger upp undervisningen, än på bara körperspektivet. Till exempel hur vi arbetar pedagogiskt.

Det handlar bland annat om att fundera på vad man som handledare gör, hur man gör det och varför, menar han. Till exempel kan det innebära att förklara varför saker sker i en viss ordning.

– Det är väldigt lärorikt och man tvingas tänka till kring olika moment. Jag tycker bara att det är roligt att ha praktikant.

Se LIA:n som en lång anställningsintervju

Enligt Niklas Bratt ser Erikssons Trafikskola positivt på att ta emot LIA-praktikanter. Ungefär av samma skäl som han själv uppger: att det är lärorikt och utvecklande. Att ha LIA-praktikant är också ett bra tillfälle för trafikskolan att knyta kontakter med blivande trafiklärare. Niklas Bratt menar till och med att man kan se LIA:n som en lång anställningsintervju.

– Som blivande arbetsgivare ser du vem personen är, hur hon eller han fungerar yrkesmässigt, pedagogiskt och socialt. Jag kan nog säga att jag såg mina egna LIA-perioder på det sättet, som chanser att visa vad jag kunde, för att kanske senare kunna bli anställd.

På Erikssons Trafikskola jobbar praktikanterna med målsättningar som utbildningsanordnaren satt upp. För att nå målen använder praktikant och handledare trafikskolans utbildningsplan.

– Den fungerar bra som en struktur för att bedöma praktiken, som ett sätt att se till att praktikanten når sina mål.

Det kanske viktigaste för trafikskolor som tar emot LIA-praktikanter är att få dem att känna sig välkomna, menar Niklas Bratt. Kanske en självklarhet men det finns skolor som missar denna mycket viktiga punkt.

– Jag har hört om exempel - inte många – där praktikanter inte alls känt sig välkomna. Det är ju förstås negativt att hamna på ett sådant ställe

Text: Johan Granath