2019-09-15 Trafiksäkerhet

Cyklister skannar mest

Bilister scannar som regel inte av ett lika stort område under sin framfart som cyklister gör. Omgivningens utformning ställer helt enkelt större krav på cyklisters uppmärksamhet.

I två forskningsprojekt försöker forskare på Statens Väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i Linköping att ta reda på hur olika trafikantgrupper hämtar in information. Hur gör man i bilen? I lastbilen? Och på cykeln? Finns det likheter? Skillnader? Hur ser de senare ut i så fall? Och hur är det med de olika trafikantgruppernas förståelse för varandra?
Katja Kircher, forskningsledare på enheten Trafikanttillstånd, är ansvarig för projekten.
– Båda handlar om interaktion mellan motorfordon och cyklister, förtydligar hon.
I decennier har vi designat våra samhällen för att de ska passa bilen, konstaterar Katja Kircher. Andra trafikantgrupper har sedan haft att förhålla sig till detta.
– Vilka chanser ger miljön människor att göra rätt, att göra det som förväntas av en som trafikant? Vilka faktorer gör att man blir bättre eller sämre på att följa kraven?

I det projekt som kallas ADVanCE har erfarna bilister och erfarna cyklister omväxlande kört och cyklat samma väg. Deras blickbeteende har därefter studerats.
Katja Kircher visar en film som visar var en bilist samt en cyklist tittar.
Skillnaden är märkbar. Det är uppenbart att cyklisten scannar av ett mycket större område och måste ha uppmärksamheten riktad än hit och än dit.
– Man har många fler krav på sig som cyklist än som bilist, bekräftar Katja Kircher. Cyklister har ett bredare område att kontrollera. I vissa situationer är scanningen livsviktig, för den kan vara avgörande för om man kommer ur situationerna levande eller inte.

I projektet TRACE har sammanlagt 29 lastbilsförare, varav hälften varit vana vid att köra i stadstrafik och hälften inte, kört mer eller mindre samma sträcka som försökspersonerna i ADVanCE. De oerfarna förarna fick efter en första observationsomgång dessutom en utbildning i hur man bäst interagerar med oskyddade trafikanter.
– Det vi hittills sett är mycket intressant, säger Katja Kircher. De oerfarna förarna var redan till att börja med mer försiktiga än de erfarna, och efter det att de hade gått utbildningen var skillnaden ännu mera uppenbar. Då kommunicerade de mycket bättre med cyklister, höll sig till exempel hela tiden i jämnhöjd med dem inför korsningar så att cyklisterna fick en tydlig ”jag-har-sett-dig-signal”.

I gruppen erfarna förare var det några som också gjorde så, medan andra bara ”dundrade fram”.
Utbildningen de oerfarna lastbilsförarna fick är ny och framtagen av Volvo Trucks.

ADVanCE och TRACE

ADVanCE är en akronym för Attention of Drivers and Cyklists in the same Environment och har fokus på bilisters och cyklisters beteenden och interaktion i trafiken.

TRACE står för Trucks added to ADVanCE + Evaluation of Education och är, som namnet antyder, en utökning av ADVanCE. I det här projektet ligger fokus på lastbilsförare, erfarna och oerfarna. De oerfarna förarna har dessutom fått en utbildning som ska förbättra deras interaktion med oskyddade trafikanter, och den utbildningen håller på att utvärderas.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson /redakta