2020-09-11 Driva trafikskola

Direktivet kvarstår - verkligheten springer om villkor automat

Det finns ingenting som tyder på att villkoren som omgärdar automatkörkort kommer att försvinna.
– Det ligger inte i Sveriges egna händer att ändra på detta, säger Catrin Tidström, ämnesråd på infrastrukturdepartementet. Det är en EU-fråga.

Sveriges körkortslagstiftning utformas i enlighet med det som kallas det tredje körkortsdirektivet. Direktivet är inte statiskt, men förändringar genomförs inte heller i någon rask takt.
– Det är långa ledtider på sådana här direktiv, fortsätter Catrin Tidström. Vi är många som tror att det kommer en diskussion kring villkor automat, men än så länge finns det inga indikationer på några förändringar.
Driver Sverige frågan om förändring?
– Nej, det är inte något vi har behandlat överhuvudtaget.

För drygt ett år sedan gick STR ut i debattartikel i Svenska Dagbladet och krävde att villkoren som omger automatkörkort för personbil plockas bort för att de krockar med klimatmålen.
Bakgrunden var – och är – att alla elbilar och nya hybrider är automatväxlade, det vill säga flertalet moderna och mer miljö- och klimatanpassade fordon saknar växelspak. Men för många är ett ”riktigt” körkort fortfarande ett körkort som ger dig lov att köra en manuellt växlad bil. De flesta elever som kommer till trafikskolorna vill därför ha sådana körkort, och familjer väljer inte sällan att behålla ett manuellt växlat fordon för att kunna mängdträna med sina ungdomar hemmavid.

Att det är på det här viset påverkar i sin tur trafikskolornas val av övningsbilar. Och det påverkar Trafikverket Förarprov. Nyligen kunde Mitt i Trafiken avslöja att Förarprov måste söka dispens från regeringens miljökrav på myndigheters bilar eftersom de – manuellt växlade – bilar flertalet av körkortstagarna vill köra upp med inte uppfyller dessa miljökrav. (Det ska tilläggas att Trafikverket Förarprov fram till nu har valt att inte ha gasbilar, trots att de uppfyller kraven, på grund av att det finns begränsningar i antalet tankställen.)

Har du ett körkort som är villkorat för automat och vill ha ett körkortMattias_G_400x400.jpg som ger dig rätten att köra även manuellt växlade personbilar, måste du göra en helt ny uppkörning på Trafikverket.– Vi menar att det viktiga är att man är en god trafikant, vilket man borde vara om man har kvalificerat sig för körkort, automat eller inte, säger STR:s ordförande Mattias Glemfors. Hamnar man då i en äldre bil med växelspak utgår jag från att man lär sig att hantera den. Det är märkligt att ha fokus på växelspaken. Att vara en god bilförare handlar om helt andra saker.

STR tycker att miljökraven som ställs, till exempel av regeringen, är tidsenliga, men att de krockar med ett annat, otidsenligt regelverk.
När STR höll sitt riksmöte i juni i år togs ett enhälligt beslut om att utbildare inom behörighet B, personbil, ska sträva efter att den utbildningen i första hand ska ske med automatväxlat fordon. Skälen är flera. Dels är det miljövänligare att köra automat, dels ger det körkortseleven möjlighet att lättare fokusera på det som är viktigt i trafiken, sådant som planering och tolkningar av olika situationer. Dessutom går det som regel fortare att utbilda sig till personbilsförare när man slipper manövrera växelspaken, vilket leder till att körkortsutbildningen blir billigare för den enskilde.

Allt detta verkar kunderna ha upptäckt på egen hand, för andelen elever som tar automatkörkort i Sverige ökar stadigt. 2015 valde 10 procent att göra det, i dag, bara fem år senare, väljer 25 procent att automatkörkort. I Stockholm är siffran så hög som 38 procent.

Kommer miljökrav och teknikutveckling helt enkelt att springa om det tredje körkortsdirektivet? Är ”villkor automat” en överspelad fråga om något år för att marknaden har gått sin egen väg?
– Ja, frågan är om det inte är så. När man ser siffrorna på hur många som i dag väljer att ta automatkörkort är vi ju bevisligen på väg åt de hållet, konstaterar Mattias Glemfors.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson