2020-12-07 Lagar/regler

Ekobrottsåklagare: ”Bra förslag men åtgärder brådskar”

Det har gått en tid sedan Transportstyrelsen presenterade sitt förslag på åtgärder mot illegal verksamhet i samband med trafikutbildning.
Ekobrottsåklagaren Stefan Lundberg är positiv till förslaget men menar att åtgärderna brådskar.

Stefan Lundberg ekobrottsåklagare
Förslaget presenterades den 30 september och bemöttes mycket positivt av STR. ”Lite mer och lite bättre än väntat”, sade STR: s förbundsordförande Mattias Glemfors. ”Makalöst bra” konstaterade förbundssekreterare Christer Wickman.
 
Även Stefan Lundberg är positiv till förslaget, framför allt är det helheten som är bra menar han.
– Det är bra åtgärder enskilt men framför allt tillsammans. Om jag ändå ska nämna enskilda åtgärder så är det kanske ändringen av straffskalan i trafikskolelagen och att polisen får direktåtkomst till fler av Transportstyrelsen uppgifter. Men även möjligheten att döma för osann försäkran och begränsningen till max fem elever per handledare.
 
Förslaget innehåller en stor mängd åtgärder av varierande slag, vilket är nödvändig menar Stefan Lundberg.
– Det kanske hade varit enklare och troligen hade det gått snabbare med färre åtgärder. Men det handlar om komplex brottslighet där det bland annat krävs gemensamma insatser från olika myndigheter. Därför tror jag det är viktigt med en bred palett av åtgärder.
 
Han anser att det finns mycket goda chanser att samtliga av Transportstyrelsens förslag kommer att gillas av beslutsfattarna. Det innebär i sådana fall tydliga ändringar i regelverk, förordningar och lagar som reglerar området trafikskoleverksamhet. 
– Min bild är att det råder politisk enighet kring problembeskrivningen och allvaret i situationen. Bidragande till detta är den myndighetssamverkan som vi haft under flera år, utredningar och lagföring i flera uppmärksammade ärenden och den mediala uppmärksamhet detta lett till. Frågorna är uppe på bordet helt enkelt.
 
Med utgångspunkt i den pågående brottslighetens utbredning, är det viktigt att snabbt få de olika förslagen att träda i kraft, betonar han att. Risken att det skulle gå för fort eller att förslagen är otillräckligt förberedda är liten. 
– Transportstyrelsens rapport är högkvalitativ och resonerar på ett bra sätt om fördelar och nackdelar och om de risker som finns med förslagen.
Han är övertygad om att ett ökat straffvärde för brott enligt speciallagstiftningen som berör trafikskoleverksamhet, kommer att ha förebyggande effekt. Det handlar enligt Stefan Lundberg om att skicka en tydlig signal om högre straff. 
– Polisen kommer att kunna prioritera upp ärendetypen och brottslighet kan stoppas tidigare, vilket också betyder att Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten kan spara stora utrednings- och lagföringsresurser. 
 
Han fortsätter: 
– Mot detta talar möjligen att det fortfarande kommer att gå att tjäna mycket stora svarta pengar på den här sortens brottslighet eftersom behovet av körkort är väldigt stort och att det är dyrt att ta körkort i Sverige.
Åtgärderna innebär tillsammans att fler kommer att åka fast, tror han. Detta tack vare en kombination av högre prioritet för brottslighet som rör trafikskoleverksamhet och ökade utredningsmöjligheter. 
– Upptäcktsrisken kommer att öka, bland annat tack vare direktåtkomst till uppgifter från Transportstyrelsen, tvång för elever att bära ID-handling vid övningskörning och bättre teknik, exempelvis kameror, både i fordon och i provsalar.
 
Text: Johan Granath  Foto: Staffan Gustavsson