2022-08-19 Forskning

Elbilars batterier kan bli tillgång för elnätet

Elbilars laddning beskrivs ofta som ett problem för framtidens elförsörjning. Men forskare inom transport-och energiområdet menar att elfordonen istället kan vara en tillgång i elsystemet.

Dagens elsystem räcker inte riktigt till för den framtida efterfrågan på elektricitet. På sina håll uppstår redan idag problem, till exempel i expansiva orter under kalla dagar vintertid, då överföringskapaciteten kan vara otillräcklig.Erlandsson_1_600px.jpg– Elsystemet är inte dimensionerat och byggt för framtidens laster, den belastning som kommer av en ökad elkonsumtion, säger forskaren Rasmus Erlandsson. Han har tillsammans med forskarkollegor från Chalmers tekniska högskola gjort en studie om hur elbilar kan användas som mobila energilager.

Överföringskapaciteten går visserligen att bygga ut men det tar tid och kräver stora resurser i anspråk. Chalmersforskarna har därför undersökt möjligheterna med att använda den energi som finns lagrad i elbilars batterier.
– Pendlare behöver oftast bara ett litet batteri men de flesta moderna elbilar har batterikapacitet för 20-30 mil.
Det innebär att de har en rejäl överkapacitet, vilket i sin tur betyder att elsystemet skulle kunna koppla upp och utnyttja den energi som parkerade elbilar bär med sig. Det hela bygger på så kallad Vehicle to Grid-teknik, där batterierna kan ladda ur till nätet efter behov.

Chalmersforskarnas undersökning handlar om att kartlägga möjligheterna för smart styrning av laddning och uppkopplingen i elnätet i både tid och rum. Enligt Rasmus Erlandsson är detta nytt, eftersom tidigare studier bara har studerat tidsaspekten.
– Vi har bland annat tittat på hur pendlingen ser ut, liksom en uppskattning av elbilarnas elanvändning och när de är tillgängliga för laddning.

Erlandsson och hans kollegor konstaterar att el från elbilar kan minska kapacitetsbristen i elnätet. Framförallt genom att tillföra effekt under de kritiska timmar när förbrukningen är hög. Det bidrar till att ett det befintliga elnätet kan utnyttjas på ett effektivare sätt än vad som annars skulle vara fallet.
– Bilar kan flytta el och på frågan om offentlig laddningsinfrastruktur är en begränsning eller tillgång i elnätet är svaret att strukturen kan vara en tillgång, givet att den används smart.

Text: Johan Granath Foto: Staffan Gustavsson