2024-03-27 Mitt i Trafiken

STR:s pedagogiska grundsyn: Elevens motivation nyckel till lärande

Livslångt lärande är ett av flera viktiga inslag i STR:S pedagogiska grundsyn. Begreppet handlar bland annat om personliga mål och självvärdering som bidrar till fortsatt lärande även långt efter att eleven fått sitt körkort.

– Lära så att man själv utvecklas, att eleven tillsammans med lärare sätter egna, konkreta mål för hur hen vill köra och lär sig reflektera över sina egna handlingar och beslut. Det är vad livslångt lärande handlar om, säger Torbjörn Lindblå.

Han är trafikutbildare och konsult i utbildningsfrågor för STR och menar att det är vanligt att elever kommer till trafikskolan och ”vill ha hjälp att klara provet”. Men för att köra och agera säkert i trafiken med en idé om ett livslångt lärande krävs mycket mer.

tobbe2 oskarp.jpg  – Vi vill plantera en idé om att se bortom provet, och i stället fokusera på och skapa förutsättningar för att köra bil säkert och bra, säger han.

 

Ett sätt att utveckla självvärderande förare, som kan dra slutsatser om sitt agerande i trafiken är, enligt Torbjörn Lindblå, att eleven, tillsammans med läraren, sätter konkreta mål för hur hen vill köra. Det kan till exempel handla om att eleven bor i ett område där det är trångt på gatorna och därför behöver lära sig att fickparkera. Eller om att eleven bor på landet och vill bli bra på mörkerkörning. 

  – Ett konkret exempel kan också vara att få eleven att själv inse hur hårt hen vill behöva bromsa inför en korsning, beroende på hur bekväm eller obekväm inbromsningen ska bli. Det är mycket bättre än att föreläsa för eleven om hur sakta hen behöver köra för att stanna bekvämt, säger Torbjörn Lindblå.

Ett effektivt sätt att arbeta för ett livslångt, värderande lärande är att hitta drivkrafter och motiv hos eleverna som väntar på att användas, menar han.

  –  Det kan vara drivkrafter som att någon vill bli bra på att köra miljövänligare, köra skonsammare och försiktigare för bilens skull, eller att bli en tekniskt skickligare förare.

Oavsett motiv så leder det till i stort sett samma pedagogiska hållning och i slutändan till ett liknande och säkrare körsätt. Det viktiga är att motivationen och drivkraften verkligen kommer från eleverna, hävdar Torbjörn Lindblå. Han konstaterar också att ett arbetssätt som uppmuntrar och bidrar till livslångt lärande även harmoniserar med kursplanen och är ett enklare sätt att lära ut på.

  – Det är lättare än det föreläsande, övertygande inlärningssättet, eftersom vi använder elevernas egna motiv och målsättningar. Eleven vet varför han eller hon ska bromsa i tid inför en korsning för att det har med de egna motiven och målen att göra. De kan också reflektera över varför det blev fel: ”Varför kom jag med för hög fart?”.

En sådan lärande för livet-hållning innebär också att det inte behöver uppstå energikrävande diskussioner om rätt och fel i körning och undervisning.

  – Det ger medvetna elever som själva kan reflektera över lösningar på problem som dyker upp. Målet är inte provet eller att nå en viss nivå, utan fortsätt utveckling och hela tiden lära sig mera.

För trafikskolorna finns mycket att hämta i konceptet livslångt lärande och i den pedagogiska grundsynen, menar Torbjörn Lindblå. Men en förutsättning är att locka eleverna till trafikskolorna.

  – Många kommer ju inte alls till oss och några kommer för att putsa till det sista inför själva uppkörningen. Mycket skulle vara vunnet om vi kunde locka till oss fler elever, till exempel i samband med introduktions- eller riskutbildning. Och att de tar lektioner kontinuerligt, inte bara inför körprovet.

Text: Johan Granath