2022-08-31 Miljö

Färre bilar med gröna parkeringstal

Bilpooler gör det möjlig att minska mängden bilar, vilket gynnar klimat och miljö. Men ett genomslag för bilpooler kräver minskade subventioner av kommunala parkeringar, liksom användning av gröna parkeringstal, menar forskare.

Bland svenska städer med bilpooler finns Stockholm som uppger att mer än 50 procent av invånarna bor inom 400 meters radie från en bilpoolsplats. Eftersom en bilpoolsbil ersätter fyra vanliga bilar ger det en stor kapacitet för att minska antalet bilar.
Stockholms stad har tillsammans med företaget Trivector kartlagt och utvärderat etableringen av fastighetsnära bilpooler.

– Ett tidigt samarbete mellan bilpoolsföretag och fastighetsägare är viktigt för att nå framgång, konstaterade Axel Persson från Trivector under sommarens Transportforum i Linköping.
Under konferensen diskuterades också hur så kallade gröna parkeringstal kan användas för att minska antalet bilar. Parkeringstal är en norm som säger att det ska gå ett visst antal parkeringsplatser på en viss typ av byggnad vid nyproduktion. Gröna parkeringstal innebär att genom olika åtgärder bygga färre parkeringsplatser. Åtgärderna kan bland annat vara utbyggd kollektivtrafik, bilpool, lastcykelpool eller lånecyklar.

Trivectorstudien visar att Stockholms stads gröna parkeringstal har varit en förutsättning för fastighetsutvecklare att inkludera bilpooler och andra mobilitetstjänster i planeringen av byggprojekt.
– Bilpoolsföretagen uppger att de gröna parkeringstalen är viktiga för etableringen av bilpoolslösningar vid nybyggnation. Även om det än så länge har genomförts relativt få sådana projekt i Stockholm, sade Axel Persson.

Jakob Hammarbäck från elbilspoolen Move About hävdade att kommuner generellt sett subventionerar bilparkering för dem som äger sin bil på konventionellt sätt.
– Bara driftskostnaderna för parkeringar är större än intäkterna. Det innebär att de som inte äger någon bil är med och finansierar parkeringar. Till detta kommer framtida upprustningar och investeringar i laddinfrastruktur.

I Strömstad har Move About genomfört ett projekt tillsammans med kommunen, KTH och Sveriges Allmännytta. En slutsats av projektet är att kostnaden för att hyra en parkeringsplats var låg. Åtgärden blev dock inte att höja priset. Istället sades alla parkeringsavtal upp och hyresgästerna fick teckna nya avtal men med krav på att äga aktuellt fordon och att det skulle vara påställt. Dessutom inrättades en elbilspool.

Följden blev en minskad efterfrågan på parkeringsplatser och målsättningen är nu att stänga och riva ett parkeringshus med stora upprustningsbehov. Slutsatsen är att det går att minska bilinnehavet och fördela kostnaderna för parkering mer rättvist.
– Parkeringsfrågan är generellt sett baserad på känslor och utgår alltför lite ifrån fakta, sade Jakob Hammarbäck.

Text: Johan Granath Foto: Staffan Gustavsson