2021-02-23 Driva trafikskola

Finska trafikövningsplatser har tvingats stänga

Liberaliseringen av den finländska förarutbildningen har inneburit en rad förändringar för både utbildare och elever.
En konsekvens är att flera trafikövningsplatser har tvingats stänga.

Ändringarna i den finska förarutbildningen har skett i etapper men framför allt genom en större lagändring år 2018, som Mitt i Trafiken tidigare rapporterat om.
Lagändringen innebar bland annat en kraftig reducering av den obligatoriska undervisningstiden. Från tidigare 19 teorilektioner och 17 körlektioner till fyra timmars teori och tio timmars körundervisning.

Enligt Thomas Heikkilä, som driver trafikskolor i Närpes och Kristinestad och är aktiv i Finlands bilskoleförbund, innebär förändringarna färre elever som kör på trafikskola. Situationen har stabiliserats men på en betydligt lägre nivå än tidigare.
– Vi har färre elever och många trafikskolor har tvingats säga upp personal.

Inte bara trafikskolor känner av förändringarna, även flera trafikövningsplatser har drabbats, eftersom riskutbildningen har halverats tidsmässigt.
– Den obligatoriska bilkörningen på halkbanan är bara en timme av riskutbildningens totalt åtta timmar. Fyra timmar vardera är teori och körlektioner. Av körlektionerna kan man alltså välja att göra tre, en timme mörkerkörning och två timmar bedömningskörning, i simulator, säger Thomas Heikkilä.
I det gamla systemet var eleven på trafikövningsplatsen vid två tillfällen. En gång under grundutbildningen och en gång under den tvååriga testperioden efter att man fått körkort. I det nya systemet bara en gång under grundutbildningen.

Den vikande marknaden för riskutbildning innebär enligt Thomas Heikkilä att flera trafikövningsplatser har fått slå igen och att de som finns kvar har minskat öppettiderna. Det innebär sämre tillgänglighet och längre resor för körkortstagarna.
– Det leder också till att eleverna i större utsträckning väljer simulator för riskutbildning, vilket också förstärkts av pandemin.

Apropå Corona så är Finland det land i Norden som kanske har haft hårdast nedstängning på grund av pandemin. Men förarprovsverksamheten har varit i full gång, till skillnad från i övriga nordiska länder.
– Förarprov har kunnat köra på precis som vanligt, eftersom det räknas som en samhällsviktig verksamhet. Undantaget är Åland som har eget regelverk.
Tomas Heikkilä konstaterar att det finska förarutbildningssystemet alltmer liknar det svenska: Färre obligatorier, sämre förberedda elever inför prov, en större andel privatister och ökade köer till förarprov. Det senare beror, förutom på dåligt förberedda elever, också på att omkring 2 000 förarprov under 2020 fick avbrytas på grund av att privatisternas provfordon var dåligt skick. Till exempel att dubbelkommando inte fungerade eller att bilen inte var trafikduglig.
– Det beror på att privatisterna inte längre behöver ombesiktiga bilen efter att ha installerat dubbelkommando, vilket är ett krav för att få övningsköra privat i Finland.

På det stora hela innebär förändringarna också större skillnader för körkortstagarna beroende på om de bor på en större eller mindre ort. Enligt Thomas Heikkilä räcker det ofta med de tio obligatoriska körlektionerna för att klara sin trafikutbildning på en mindre ort med enkel trafikmiljö.
– Däremot räcker det sällan i en mer komplicerad trafikmiljö.

Text: Johan Granath. Foto: Staffan Gustavsson