2023-05-29 Mitt i Trafiken

Fjärde körkortsdirektivet - vad innebär det för villkor automat?

Trafikutbildare, körkortstagare och många andra väntar på EU:s fjärde körkortsdirektiv. Direktivet ska bland annat ange nya bestämmelser för automatkörkort. Men det är inte säkert att förändringarna blir så stora.

Kanske blir det ingen större skillnad mot dagens situation med det kommande fjärde körkortsdirektivet. Det vill säga, det kan bli en fortsatt existens av två olika B-körkort: ett för manuellt växlad bil och ett med villkor automat. Det tror Olof Stenlund, som är utredare på Transportstyrelsen och har frågan på sitt bord.

– Tittar man på förslaget sStrnlund _liten.jpgom kommissionen har lämnat, så är den enda förändringen att det tillkommer bestämmelser om vad som ska krävas för att villkorskoden för automat ska få tas bort. Den får
enbart tas bort efter särskilt körprov eller efter särskild utbildning på minst sju timmar. Vi hade hoppats på
mer, men det är så förslaget ser ut nu.

Han vill inte spekulera i när villkoret kan vara borta, eller om det ens försvinner.

– Det är möjligt att villkoret försvinner någon gång i framtiden, men jag ger mig inte på att gissa när det skulle kunna bli.

Som EU-medlemsstat är Sverige skyldigt att följa bestämmelserna i gällande körkortsdirektiv.

¬– Vi får hoppas att förhandlingarna om förslaget kan leda till ändringar som i större utsträckning främjar utvecklingen mot elfordon, automatväxling och modern teknik i fordonen.

När direktivet kan vara genomfört är svårt att ha en uppfattning om, enligt Olof Stenlund. En mängd förhandlingar återstår och många aktörer ska vara överens på olika nivåer. Men till hösten kan vi troligen veta mera om hur det går med den del som handlar om villkor automat, och vartåt det lutar.

– Enligt den tidplan som föreslås ska medlemsstaterna offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast två år efter dagen för antagandet.

Medlemsstaterna ska sedan börja tillämpa dessa bestämmelser från och med tre år efter dagen för antagandet.

Förstår frustration hos utbildare

Olof Stenlund har förståelse för att situationen med få eller inga besked i frågan och dessutom brist på växlade fordon skapar frustration hos trafikutbildarna. Samtidigt är det efterfrågan som styr, menar han.

– Eftersom många fortfarande vill ha behörighet att köra manuellt växlade fordon tvingas trafikskolor och provorgan att behålla en mer föråldrad fordonspark. Det är möjligt att det finns mer att göra för att påverka efterfrågan på automat, men det är inte mitt expertområde.

Finns viktiga argument för en förändrad körkortsutbildning

Han anser att det i miljö- och klimatfrågorna finns viktiga argument för en förändrad körkortsutbildning på automatväxlad personbil.

Han konstaterar också att det i dag inte finns några direkta hinder för den vill utbilda sig och köra upp med automatväxlad bil.

– Fler och fler gör körprov i automatväxlade bilar. Har man bara har tillgång till sådana bilar så är villkoret ett mindre problem.

Text: Johan Granath