2021-11-23 Driva trafikskola

Fler kan söka CSN-lån för körkort – Viktigt att tala om vad pengarna ska räcka till

Den förste december får fler chansen att söka CSN-lån för körkort.
Därmed blir det ännu viktigare för trafikskolorna att upplysa om hur mycket utbildning lånet ska räcka till, menar STR:s tillförordnade ordförande Benny Gunnarsson.

STR:s tillförordnade ordförande Benny Gunnarsson

Den 29 november informerar CSN, Centrala studiestödsnämnden, STR:s medlemmar om vad som är nytt i reglerna som styr körkortlån. Informationen sker via ett digitalt medlemsmöte.CSN_Röd_Högupplöst.png
En konsekvens av det nya regelverket är att körkortslånet från den 1 december är möjligt att söka för uppskattningsvis ytterligare ett par hundratusen 19-20- åringar. Även de som har gymnasiebehörighet och arbete kan då ansöka.

– I övrigt är det samma regler, till exempel om den rapportering som trafikskolorna måste göra kring elever med lån, säger Benny Gunnarsson.
Den betydligt bredare grupp som från 1 december har möjlighet att söka körkortslån kan komma att se annorlunda ut än tidigare, tror han. Gruppen har hittills definierats av att vara arbetssökande och sakna gymnasiebehörighet. För att få denna nya, bredare grupp att lyckas med sitt körkortstagande är det extra viktigt att trafikskolorna upplyser om förutsättningarna. De 15 000 kronor som körkortstagaren lånar ska räcka till stora fasta kostnader, bland annat körkortstillstånd, kunskapsprov, körprov, och riskutbildning. Till detta kommer ett antal körlektioner. Det är viktigt att betona, menar Benny Gunnarsson.

– Trafikskolorna måste vara tydliga. Kunden ska vara välinformerad om det ekonomiska läget, utbildningsupplägget och att 15 000 kronor med automatik inte räcker till ett körkort. Ibland måste kunden finansiera en del själv också. Det är viktigt att hela branschen är uppmärksam på detta och att det nu troligen kommer fler elever med CSN-lån.

Text: Johan Granath Foto: Staffan Gustavsson