2021-10-04 Driva trafikskola

Fördelar och nackdelar med att jobba digitalt som trafiklärare

Hur kan trafikskolorna utnyttja det digitala formatet på bästa sätt? Vad finns det för fördelar med att jobba digitalt? Vilka är nackdelarna?

Frågorna diskuterades vid STR:s medlemsmöte - som passande nog ägde rum på nätet - i slutet av september. Region Norr stod som värd.
Introduktionsutbildningen har under pandemin kunnat ges digitalt tack vare dispens från Transportstyrelsen, men nu, i samband med att restriktionerna hävts, dras dispensen in. Nu är det åter enbart utbildningar på plats som gäller. Introduktionsutbildningen får inte längre vara virtuell.
Detta trots att den digitala introduktionsutbildningen faktiskt blev en succé.

De NKI-mätningar (nöjd-kund-index) som gjorts ger överlag trafikskolorna höga betyg. Och godkännandegraden när det gäller B-körkort har ökat, inte minskat. (Trendbrottet skedde efter den 1 mars 2020 när krav infördes på godkänt kunskapsprov före genomförande av körprov, samt att giltighetstiden för godkänt kunskapsprov förlängdes från två till fyra månader.)

På medlemsmötet uttryckte en del medlemmar att de hade känt oro inför att introduktionsutbildningen blev digital. Plötsligt konkurrerade de ju med alla trafikskolor i hela landet, i stället för att ”bara” konkurrera lokalt. Det fanns också en rädsla för att priserna skulle dumpas.

Å andra sidan, trafikskolorna mer eller mindre tvingades att ”trycka in sig i den digitala världen”, som någon uttryckte det. På kort tid kom många oerhört långt i detta. Många upptäckte också att det fanns diskussioner som blev bättre när deltagarna inte kunde träffas fysiskt, även om det där surret som kan uppstå i fikapauser och på raster uteblev. Färre elever har känt sig manade att tuffa till sig och ”spela Allan” inför andra deltagare, och samtalen blev sanningsenligare.


Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson