2020-10-01 Riksdag och regering

Förslag mot illegal verksamhet ”makalöst bra” enligt STR

Den 30 september presenterade Transportstyrelsen en rad åtgärder mot illegal verksamhet i samband med trafikutbildning. Förslaget får med beröm godkänt av STR.

– Det är lite mer och lite bättre än väntat, säger STR:s förbundsordförande Mattias Glemfors.

– Makalöst bra, kompletterar STR:s förbundssekreterare Christer Wickman.

 
De är överens om att summan av de 14 åtgärdsförslagen som utredningen presenterat är betydligt mer än de olika punkterna var för sig. Det finns ett djup och en bredd i förslaget som gynnar både helhet och enskilda delar av området förarutbildning, menar de. Exempel på detta är åtgärder som kan leda till förbättringar i arbetsmiljön för förarprövare, rättvisare förutsättningar för trafikskolorna och en bättre sits för konsumenterna som får en mer pålitlig produkt. 
– Konsumenterna är kanske de som vinner mest men om förslaget blir verklighet så är alla vinnare, säger Christer Wickman. 
– Det ger trafikskolorna bättre förutsättningar att göra det vi ska: ha fokus på våra kunder, säger Mattias Glemfors. Det gäller även de kunder som idag hamnar i den illegala verksamheten. Nu måste vi anstränga oss för att nå även dem. 
 
Många av de föreslagna åtgärderna går i linje med vad STR förespråkat i över ett årtionde. Inte desto mindre ratades några av STR:s egna förslag till utredningen: Förslagen om införande av trafiklärarlegitimation, förbudet mot dubbelkommando i privatägda fordon och särskild färg på registreringsskyltar för godkända trafikskolor. 
– Våra förslag var bra och har, tror jag, fungerat som debattinlägg och visat att vi finns, säger Mattias Glemfors.
 
Christer Wickman menar att det som Transportstyrelsens föreslår är väl underbyggt och att utredaren gjort en gedigen granskning av de olika problemområdena. Dessutom har utredaren identifierat åtgärder som understöder varandra och samspelar för att lösa flera olika problem. Det gäller till exempel frågan om att förbjuda privata bilar med dubbelkommando. Där bidrar delförslaget om att vid körprovet bara tillåta Trafikverkets och godkända trafikskolors bilar till att lösa problemet utan ett allmänt förbud.
– Det är ett kreativt förslag i sin helhet och slutsatsen blir att det krävs många olika åtgärder för att komma åt ett komplext och stort problem, vilket den illegala verksamheten har blivit, säger Christer Wickman. 
 
Han tror att förslaget har goda förutsättningar att bli politisk verklighet i form av ändrade lagar, föreskrifter och förordningar.
– Jag ser ett allvar från Tomas Eneroths, sida. Han säger tydligt att det får vara nog nu, det måste bli ordning och reda i vår bransch. Jag har dessutom svårt att se att någon politiker, oavsett parti, kan ha något emot att bekämpa olaglig verksamhet.
Men det är bråttom, påpekar han.
– Det är angeläget att det går fort. En hel del av de saker som föreslås har diskuterats under lång tid och borde ha åtgärdats för länge sedan. 
 

STR:s förbundsordförande Mattias Glemfors.
STR:s förbundssekreterare Christer Wickman
 
Mattias Glemfors menar att om utredningsförslaget blir verklighet, så är det en anpassning till nutiden och kommer inte en dag för tidigt.
– Vi har ett regelverk som inte hängt med. Många av åtgärderna blir en anpassning till hur det faktiskt ser ut i verkligheten med mikroskopiska hörselsnäckor, kameror i knappar och annan avancerad teknik som möjliggör avancerat fusk.
 
I förslaget nämns preventiva effekter som något eftersträvansvärt. Det vill säga att hårdare straff och sanktionsmöjligheter, till exempel att man kan stängas av från prov i två år, kommer att ha avskräckande effekt. Christer Wickman tror att det kan komma att fungera.
– Jag tror absolut att det är ett steg i rätt riktning. Sannolikt skrämmer det bort både tillgång och efterfrågan.
 
  • Den ursprungliga utredningen av ett förslag till översyn av förarutbildningen presenterades i december 2018 och fick då en hel del kritik. Den handlade bland annat om att förslaget saknade åtgärder mot illegal övningskörningsverksamhet. Efter många politiska turer gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att utreda den frågan för sig och komma med förslag till åtgärder. 
 
  • I korthet och i urval föreslår utredningen: strängare straff för överträdelser av lagar och regler som rör trafikskoleverksamhet. Även intygandeförfarande vid alla typer av kunskapsprov föreslås liksom att den som fuskar, hotar eller stör får stängas av i upp till två år från prov. En sänkning av antalet handledartillstånd från femton till fem stycken samtidigt bör också genomföras. Andra åtgärder är att endast tillåta Trafikverket Förarprovs egna bilar samt godkända trafikskolors bilar vid körprov, krav på att medföra identitetshandling vid övningskörning och skarpare krav vid rapportering av behörigheter, till exempel riskutbildning och YKB.
     Transportstyrelsens förslag skickas nu ut på remiss.
 
Text: Johan Granath Foto: Staffan Gustavsson