2021-06-29 Driva trafikskola

Förstudie kring digital ledstång klar - delvis alltför lik utbildning?


Kan ett digitalt verktyg göra vägen till B-körkortet enklare? Trafikverket och Transportstyrelsen hoppas det. En förstudie kring det som myndigheterna kallar ”digital ledstång” är nu färdig. Men det finns en del frågetecken.

 

En slutsats som drogs efter Trafikverkets och Transportstyrelsens gemensamma översyn av förarutbildningssystemet 2018 var att det saknas en samlad, neutral, enkel och lättillgänglig plats för information som har den blivande körkortstagarens perspektiv. Det förslag som dök upp var att en så kallad digital ledstång skulle utvecklas och förvaltas av myndigheterna för att åstadkomma detta.

Den förstudie som initierades kring ledstången är nu klar, och detta har resulterat i en rapport.
Studien har genomförts av trafikmyndigheterna i samverkan med konsultföretaget Centigo. Mälardalens högskola samt ett antal användare och branschaktörer, bland dem STR, har också engagerats i arbetet.

Blivande förare och handledare är de primära målgrupperna för den digitala ledstången. På så vis har den likheter med det digitala utbildningsprotokoll, DUP, som STR tidigare förespråkade.
Ledstångskonceptet ser dock lite annorlunda ut. Det har tre nivåer:

* En informativ nivå där den enskilde får reda på vad som gäller rent allmänt, och där hen dessutom kan genomföra nödvändiga ansökningar och bokningar på myndigheterna.

* En personlig nivå som anpassas till den enskilde individen. Var befinner jag mig i processen? Vilka moment har genomförts? Vilka har jag kvar? Här ska bland annat finnas ett individuellt utbildningsprotokoll (likt DUP) som är kopplat till de moment och kunskapsområden som ingår i kursplanen.

* En nivå som tar vara på de möjligheter som spel- och gps-teknik ger: Den enskilde ska få ”uppdrag” och kunna delta i frågesporter. Tanken är att den här nivån ska uppmuntra till mängdträning.

I rapporten som skrivits om förstudien konstateras att de två förstnämnda nivåerna i den digitala ledstången både uppfyller körkortstagarnas behov och ligger i linje med bransch-aktörernas önskemål. Men det finns frågetecken kring den tredje ”spelifierade” (myndigheterna kallar den så) nivån.

En mängdträningsapp, vilket det i praktiken handlar om, ligger farligt nära gränsen för vad som är utbildning. Frågan är: Ryms tjänsterna en sådan app tillhandahåller inom Trafikverkets och Transportstyrelsens uppdrag?

En slutsats som drogs efter Trafikverkets och Transportstyrelsens gemensamma översyn av förarutbildningssystemet 2018 var att det saknas en samlad, neutral, enkel och lättillgänglig plats för information som har den blivande körkortstagarens perspektiv. Det förslag som dök upp var att en så kallad digital ledstång skulle utvecklas och förvaltas av myndigheterna för att åstadkomma detta.

Den förstudie som initierades kring ledstången är nu klar, och detta har resulterat i en rapport.
Studien har genomförts av trafikmyndigheterna i samverkan med konsultföretaget Centigo. Mälardalens högskola samt ett antal användare och branschaktörer, bland dem STR, har också engagerats i arbetet.

Blivande förare och handledare är de primära målgrupperna för den digitala ledstången. På så vis har den likheter med det digitala utbildningsprotokoll, DUP, som STR tidigare förespråkade.
Ledstångskonceptet ser dock lite annorlunda ut. Det har tre nivåer:

* En informativ nivå där den enskilde får reda på vad som gäller rent allmänt, och där hen dessutom kan genomföra nödvändiga ansökningar och bokningar på myndigheterna.

* En personlig nivå som anpassas till den enskilde individen. Var befinner jag mig i processen? Vilka moment har genomförts? Vilka har jag kvar? Här ska bland annat finnas ett individuellt utbildningsprotokoll (likt DUP) som är kopplat till de moment och kunskapsområden som ingår i kursplanen.

* En nivå som tar vara på de möjligheter som spel- och gps-teknik ger: Den enskilde ska få ”uppdrag” och kunna delta i frågesporter. Tanken är att den här nivån ska uppmuntra till mängdträning.

I rapporten som skrivits om förstudien konstateras att de två förstnämnda nivåerna i den digitala ledstången både uppfyller körkortstagarnas behov och ligger i linje med bransch-aktörernas önskemål. Men det finns frågetecken kring den tredje ”spelifierade” (myndigheterna kallar den så) nivån.

En mängdträningsapp, vilket det i praktiken handlar om, ligger farligt nära gränsen för vad som är utbildning. Frågan är: Ryms tjänsterna en sådan app tillhandahåller inom Trafikverkets och Transportstyrelsens uppdrag?


elevc_1_3x1.jpg

Trafikmyndigheterna hoppas att ett den digitala ledstången ska ge stöd och struktur till blivande förare och deras handledare: ”Den kan skapa förutsättningar för att användare får en högre grad av kostnadseffektivitet genom att utbilda sig rätt (med stöd av trafikskolor), vilket i sin tur bör bidra till färre omprov.” Men det finns frågetecken när det gäller delar av det digitala verktyget.


Så här står det i rapporten: ”Trafikverket ansvarar för provverksamheten och det gäller att dra en klar gräns mot vad som tillhör området för utbildning eftersom det finns privata aktörer som Trafikverket och Transportstyrelsen i så fall riskerar att konkurrera med. Om detta är något som Trafikverket Förarprov anser bör ingå i Trafikverkets uppdrag krävs en ändring av förordningen.”

Länk till rapporten ”Förstudie digital ledstång” finns här

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson