2020-10-28 Trafiksäkerhet

Fortsatt låga dödstal i trafiken

Dödstalen i trafiken fortsätter att sjunka. Den senaste tolvmånadersperioden omkom 197 människor på vägarna i Sverige, jämfört med 267 personer under motsvarande period dessförinnan.

Fortsätter man jämförelserna och tittar på ett femårsmedelvärde för tidigare tolvmånadersperioder har antalet dödade i trafiken minskat med hela 26 procent.

September månad i sig visade dock inte på några anmärkningsvärda siffror. 19 personer omkom i trafiken (16 män och tre kvinnor), vilket är fyra personer fler än förra året under samma månad. Å andra sidan är medelantalet omkomna i september under de senaste fem åren 24 personer.

reflex_1.jpg

Just nu understryker trafikmyndigheterna vikten av att bära reflexer när man är ute och går eller cyklar.
Dygnets mörka timmar blir bara fler i takt med att vi närmar oss jul. Det är vid den här tiden på året som framför allt fotgängare skadas eller dödas i trafiken. En bilförare har chansen att upptäcka en person som bär reflexer på cirka 125 meters avstånd, men en person utan reflexer upptäcks kanske inte förrän bilisten är så nära som 25-30 meter. Till detta kan tilläggas att väglaget ofta är sämre vintertid. Vid halt väglag är bromssträckan två till fyra gånger längre än på torrt underlag.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson