2020-06-09 Driva trafikskola

Nybildat råd samlar tips om misstänkt brottslighet

STR har inrättat ett granskningsråd som tar emot tips när det gäller alla former av illegal verksamhet i branschen.
– Det här är den viktigaste frågan för våra medlemmar enligt vår förbundsenkät, säger STR:s förbundssekreterare Christer Wickman.

För snart tjugo år sedan var Christer Wickman och dåvarande ordföranden för STR, Lars Gustavsson, på näringslivsdepartementet i Stockholm för att träffa dåvarande infrastrukturministern och bland annat ventilera oron över olagliga ”utbildares” existens.

STR:s förbundssekreterare Christer Wickman
– Varken leverantören eller köparen av illegal utbildning har något intresse av att polisanmäla. De gör ju sig skyldiga till brott båda två. Brottsoffren är snarare samhället och staten, säger Christer Wickman. Trafiksäkerheten försämras och staten går miste om miljontals kronor i skattepengar.

– Då räknade vi med att den svarta verksamheten omsatte ungefär 50-100 miljoner kronor om året. I dag är omsättningen tio till tjugo gånger större, enligt de beräkningar vi har kunnat göra, menar Christer Wickman.
Han önskar också att fler åtgärder hade vidtagits för att komma till rätta med bekymren då, i början av 2000-talet, för då hade kanske problemen inte varit lika stora i dag.

– Det politikerna och myndigheterna till slut valde att rikta in sig på var att minska antalet handledartillstånd en enskild person kunde ha. De begränsades som alla vet till att vara högst femton för en person under en viss tid. Men den åtgärden har ju inte haft någon som helst effekt. Snarare har den lett till att den illegala verksamheten har blivit mindre synlig. Tidigare kunde en enskild person ha hundratals handledartillstånd, och det var uppenbart för de flesta att den personen inte enbart körde med släktingar och vännernas barn. I dag är det mycket svårare att se vem som eventuellt skulle kunna leda en olaglig verksamhet, fortsätter Christer Wickman.
Formellt heter det nya rådet STR:s granskningsråd för regeltillämpning och etik inom svensk förarutbildning. Det arbetar direkt under STR:s styrelse. Ledamöterna är fyra till antalet, två tjänstemän från STR:s kansli och två förtroendevalda.
– Rådets medlemmar väljs på ett år i taget. Den enda som har en given plats är STR:s ordförande, berättar Christer Wickman.

Nästan alla STR:s medlemmar,
91 procent, säger sig i dag veta att det finns olaglig verksamhet på deras utbildningsort.
Ett par razzior de senaste åren har lett till åtal och fällande domar för de inblandade. I Karlskrona dömdes till exempel i juni 2019 en 50-årig man för grov olovlig körning för att han bedrivit en omfattande utbildningsverksamhet utan tillstånd. Även hans elev dömdes för olovlig körning.
– Att också eleven dömdes har mig veterligen aldrig inträffat tidigare. Det är en markering från samhället att man som köpare av körlektioner faktiskt också har ett ansvar.
Vid ett tillslag i Södertälje i maj 2019 kontrollerades ett 40-tal personer utanför Trafikverkets förarprovskontor. Fem av dem är sedan dess misstänkta för att bedriva olaglig utbildningsverksamhet.

I takt med att medierna uppmärksammar så kallade så svarta trafikskolor i större omfattning så har antalet tips från allmänheten till STR blivit fler. Däremot tipsar inte trafiklärarna själva sin egen organisation lika ofta längre.
– Jag tror att en del av dem har resignerat. De har hört av sig till både Transportstyrelsen, Trafikverket och Polisen så många gånger utan att någonting hänt, säger Christer Wickman.

Men på STR har man känt ett allt större behov av att systematisera och formalisera de tips som kommer in, därför instiftades rådet. Ärendena kommer att diarieföras. Rådet har möjlighet att agera självständigt, utom när det gäller eventuella disciplinärenden. Då är det STR:s styrelse som fattar besluten, och ytterst fullmäktige.
– Vi kommer att titta närmare på all illegal verksamhet som berör branschen, både den som sker helt utan tillstånd och den som sker med tillstånd. Vi har också för avsikt att granska provfusket, understryker Christer Wickman.

Avvägningarna kommer förmodligen att många gånger bli svåra.
– Vad kan man göra som branschorganisation? Vad ska man göra som branschorganisation? Jag menar i alla fall att det har ett tydligt signalvärde att förbundet nu bildar den här typen av råd.

Text: Catarina Gisby  Foto:Staffan Gustavsson

Fotnot: Misstänker du att det pågår en olaglig utbildningsverksamhet nära dig? Då kan du tipsa granskningsrådet på mejladressen granskningsradet@str.se