2022-06-22 Trafiksäkerhet

Många gravida använder bilbältet fel

Mer än en tredjedel av alla gravida kvinnor använder bilbältet på ett felaktigt sätt. I en undersökning uppgav över hälften av kvinnorna att de inte fått någon information om korrekt bältesanvändning under graviditeten.

För att minska risken för skador på fostret är det viktigt att gravida kvinnor använder bilbältena rätt. Höftbältet ska sitta under magen och diagonalbältet ska placeras vid sidan om magen, mellan brösten och mitt på skuldran.

Internationella studier har visat att många gravida kvinnor använder bältet fel och nu har Folksam tillsammans med Chalmers industriteknik undersökt hur situationen är i Sverige. En digital enkät med text på svenska, engelska och arabiska spreds via sociala medier till Folksams kvinnliga kunder. 2 069 kvinnor som var eller hade varit gravida svarade på enkäten.

Resultatet visar att 99 procent använde bilbälte under graviditeten men att 39 procent gjorde det på fel sätt. Framför allt var det vanligt att diagonalbältet var felaktigt placerat över magen.

Två tredjedelar av kvinnorna hade inte fått någon information om korrekt bältesanvändning för gravida. En tredjedel hade fått eller aktivt sökt information, framför allt på internet, men bland dem var det många som trots det använde bältet fel.

– Undersökningen visar att det finns ett stort behov av korrekt och samstämmig information om bältesanvändning riktad till gravida kvinnor, säger Anna Carlsson, forskare på Chalmers tekniska högskola.

Frågan är vem som ska ansvara för att informationen når ut. I Storbritannien och USA ger deras motsvarighet till Trafikverket riktad information om bältesanvändning till gravida kvinnor, men så fungerar det inte i Sverige. I enkäten angav kvinnorna att de i första hand förväntade sig att få information från mödravårdscentralerna, MVC. Men trafikskolorna nämndes också som en önskad källa till information.

Text: Johan Sievers