2021-10-27 Utbildning

Intern utbildning: ”Lägg lite tid på Elevcentralen”

Framtidens trafikskolor kommer att utbilda ännu mer än idag med digitala hjälpmedel.
Hur blir man bra på det? var huvudfrågan vid STR:s senaste medlemsmöte.

Anna Durgé, som driver Durgés trafikskola i Göteborg

Svaret och huvudbudskapet var att använda Elevcentralen på ett smart och tydligt sätt.
– Om man tittar runt lite på hur olika utbildare presenterar sig i Elevcentralen så är det vanligt att skriva om sin hemsida och om regler för avbokning. Inget fel med det, men man borde tänka att det är en bra reklamplats för trafikskolan som inte ska slarvas bort, sade Anna Durgé, som driver Durgés trafikskola i Göteborg och som höll i utbildningen.
Hon menar att det överlag är en bra idé att se över sina presentationer och olika texter i Elevcentralen. Ändringar görs enklast via aSTRa.
– Till exempel står det fortfarande Sveriges Trafikskolors Riksförbund på sina håll.

Hon pratade också om de många möjligheter som finns i Elevcentralen. Till exempel spel i form av Körkortskampen men också om att det går att lägga upp filmer och bilder. Dessutom finns ett verktyg som ger möjlighet att lyssna på utbildningsmaterialet.
– Det tror jag kan bli en wow-upplevelse för många.
Hon pratade också om att när en trafikskola skriver in en ny elev så är det viktigt att se till att klicka i rätt kategorier. Till exempel ”köra bil” för att eleven enkelt ska kunna hitta sin utbildning och de underrubriker som hör till.

Anna Durgé slog också ett slag för att använda ”trafikskolans tips”, som handlar om att erbjuda eleverna något lite extra, och kan användas i alla utbildningsmoment. Tipset kan exempelvis vara en film som beskriver en trafiksituation, kanske specifik för den plats eller ort där trafikskolan finns.

Elevcentralen är ett bra pedagogiskt stöd för både elev och lärare, menar hon. Till exempel kan man bocka av moment som är genomgångna och klara. Programmet kan också fungera som ett slags loggbok, bland annat över vad eleven har tränat på hemma.
– Be gärna eleven visa sin Elevcentral och återkoppla till vad ni gjorde förra gången och vad eleven tränat på hemma. På så sätt visar man att trafikskolan bryr sig och lever sig in i elevens utbildning.
Anna Durgé berättade också att både Transportstyrelsen och Trafikverket använder Elevcentralen.
– De har inlogg och vet vad som finns i programmet. Trafikverket använder det bland annat när de formulerar frågor till kunskapsprovet. Jag hoppas att vi själva kan programmet och att vi håller måttet.


Under mötet informerade också bland andra Pia Söderlund om projekt B och Jimmy Ceihagen om det pågående projektet med AM-utbildningen. Mitt i trafiken återkommer om det senare under hösten.

Text: Johan Granath  Foto: Staffan Gustavsson