2021-03-04 Forskning

Kan ”trimmat” vägnät öka framkomligheten?

Varierande hastighetsbegränsningar, ljustavlor där hastighetsgränsen skyltas med röd ring, testas på E4:an söder om Stockholm i ett försök att öka framkomligheten. Testet inleddes vid månadsskiftet och pågår under hela 2021.

Motorvägssträckan som är aktuell sträcker sig mellan orterna Saltskog och Moraberg i höjd med Södertälje Syd, enligt ett pressmeddelande från Linköpings universitet, LiU. Det är ett vägavsnitt där köer ofta bildas, och det finns redan i dag ett kövarningssystem på plats.

Forskare från LiU genomför testet i samarbete med forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. De har tillsammans tagit fram den styralgoritm som används, och de kommer också gemensamt att utvärdera effekterna efter det att projektet har avslutats. Det är förstås viktigt att hastighetsgränserna efterlevs, annars uteblir den effekt eller de effekter man hoppas på.

– Den här typen av utvärderingar är inte så vanliga, men ger en ökad förståelse för hur trafiken påverkas av olika ITS-åtgärder, säger Ellen Grumert, forskare på VTI och adjungerad universitetslektor vid LiU.
ITS står för ”intelligenta transportsystem”. Utvärdering och förståelse är viktigt med tanke på att system av det här slaget är tänkta att införas även i andra delar av landet.

– Intresset för ny teknik har ökat. I stället för att bygga nya vägar, vilket både är kostsamt och tar plats, kan det befintliga vägnätet ”trimmas”, förklarar Joakim Ekström, universitetslektor på institutionen för teknik och naturvetenskap vid LiU.
Projektet söder om Södertälje finansieras av Trafikverket.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson