2020-10-16 Driva trafikskola

Volnys Trafikskola flyttar med Kiruna

Få trafikskolor är med om det som trafikskolorna i Kiruna är med om – en gigantisk stadsflytt.
Volnys Trafikskola på Hjalmar Lundbohmsvägen finns i lokaler som ska rivas, och trafikskolan vet i dagsläget inte var den kommer att finnas i framtiden.

– Men vi kommer att fortsätta att driva den, förklarar Britt-Inger Volny, som tillsammans med Kenny Raattamaa äger skolan, för Mitt i Trafiken.
Att byggnaden som Volnys Trafikskola inryms i ska rivas kommer inte heller som någon överraskning.
– Vi öppnade trafikskolan 2018 och fick ett rivningskontrakt. Därför får vi inte någon ersättning, vilket vi har vetat om hela tiden.
Med tanke på vilken omvandling som påbörjats – och kommit en bra bit på vägen – i Kiruna är det egentligen märkligt att uppmärksamheten nationellt inte är större.

Britt-Inger Volny,äger skolan tillsammans med Kenny Raattamaa

Det stora företag som Kiruna är uppbyggt kring, statliga Luossavaara Kiirunavaara AB, LKAB, bryter järnmalm ur en enorm malmkropp som lutar in under staden. Ju mer malm LKAB bryter, desto ihåligare blir marken under Kiruna.
Tanken på att flytta på staden har funnits i decennier. Det har ju gått att förutspå vad som kommer att ske med malmbrytningen. Men många avfärdade länge det hela som en omöjlig idé. Under 2000-talet inleddes dock de förändringar som LKAB föredrar att kalla för stadsomvandling.

Det gamla stadshuset har rivits och ett nytt har byggts på en ny plats

I dag är flera hus i centrum redan rivna, till exempel det berömda och prisbelönta stadshuset. Andra hus har lyfts och flyttats på trailer till andra platser. Ett nytt stadshus har byggts i en annan del av staden, och där är nya centrum tänkt att växa fram. En gemensam flytt av all centrumverksamhet ska ske 2022, gemensam för att inte någon ska vinna fördelar över med någon annan.

Två STR-anslutna trafikskolor fanns tidigare i Kiruna. Den ena, Malmfältens Trafikskola, har lagt ner sin verksamhet. Den andra skolan är Volnys Trafikskola, som alltså planerar för att stanna kvar.
På grund av att delar av staden med både hus och vägar har försvunnit har trafikskolan ändrat sina övningsområden. Annars anser Britt-Inger Volny inte att stadsflytten har påverkat verksamheten i någon större omfattning. Det är stor efterfrågan på körlektioner och till och med långa väntetider. Coronapandemin har skolan inte heller känt något av.
Om nya Kiruna konstaterar Britt-Inger Volny att det kommer att bli en ganska avlång stad med nya områden åt flera håll. Men infrastrukturen är enligt henne optimalt planerad med en tillgänglighet för alla typer av fordon. För allt ifrån snötskoter och hundspann till bil- och busstrafik.

Text: Catarina Gisby