2020-06-26 Driva trafikskola

Långa köer för körkort

Många medier rapporterar i dagarna om de, på grund av coronaviruset, rekordlånga köerna till förarprov hos Trafikverket.
”Rekordlånga köer till körkortsprovet” och ”Flera månaders väntan för att ta körkort” är två av de många rubrikerna.

Kristina Hagberg, chef förarprov, Trafikverket.

För branschen kommer det knappast som någon överraskning att köerna till förarprov är långa under sommaren, som ju också är den tid på året när efterfrågan på körkort är som störst. Denna vår och sommar, som präglas av coronapandemin, är situationen mer problematisk än vanligt.
Det är heller inte någon överraskning att media rapporterar om situationen med förarprov. I år är rapporteringen möjligen igång ovanligt tidigt och i ovanligt stor skala. Så gott som alla stora dagstidningar – lokala och rikstäckande – har under de senaste dagarna rapporterat om köerna. Så har även radio och tv.
Sveriges Radio skriver på sin webb att: ”En huvudorsak till de långa väntetiderna är kravet på avstånd mellan de som gör proven. På Trafikverkets provplats i centrala Stockholm har antalet prov per dag fått minska från drygt 500 till 250 stycken.”

Trafikverket förarprovs Kristina Hagberg uttalar sig för Sveriges Radio och säger sig inte se någon ljusning just nu. Hon menar att situationen bland annat beror på vilka riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och uppmanar körkortstagarna att vara ute i god tid och väl förberedda.
Karlskoga Tidning publicerar en nyhetsartikel från Tidningarnas Telegrambyrå, TT. Där konstateras att köerna till kunskapsprovet kan vara extra långa på grund av den förtursrätt som förstagångsprövande har. Att dessa prioriteras innebär att köerna till omprov kan vara ännu längre än vanligt.
För Östgöta-Correspondenten berättar Åsa Tenselius, ansvarig på Fransson & Israelssons trafikskola i Linköping, att många som vill ta körkort under sommaren tänker alldeles för kortsiktigt.
”Vi har de som hör av sig till oss en vecka före midsommar och förklarar att de vill ha kortet till sommaren. Det är en helt orimlig tidsplan”

Text Johan Granath  Foto:Staffan Gustavsson