2021-05-04 Driva trafikskola

Kollektivavtal höjer statusen

STR:s målsättning är att alla medlemsföretag med anställda ska ha kollektivavtal under 2021. Det är en av flera åtgärder som ska göra trafikskoleföretagen mer attraktiva, både för medarbetare och för kunder. Det menar tillförordnade ordföranden Benny Gunnarsson.

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation och en fackförening. Avtalet reglerar bland annat löner, anställningsvillkor vad som gäller på arbetsplatsen. För STR:s medlemsföretag är det ett godtagbart alternativ att ha ett så kallat hängavtal. Ett hängavtal skiljer sig mot kollektivavtalet genom att arbetsgivaren, i det här fallet trafikskolan, tecknar avtal direkt med det aktuella fackförbundet.

STR:s tillförordnade ordförande, Benny Gunnarsson, liknar kollektivavtalet med att ta hand om sin bil: byter man inte olja och struntar i att serva så går det sannolikt illa. Han menar också att avtalet - förutom att det har många praktiska fördelar - skickar tydliga signaler.
– Det visar att jag som företagare tar hand om mina anställda, att jag är rädd om de resurser jag har. Det tycker jag är viktiga frågor att tala om och marknadsföra.

Arbetet med att se till att alla STR-anslutna företag med anställda skulle ha kollektivavtal startade 2015. Beslut om krav togs 2017 och från och med mars 2021 ska avtal finnas hos alla STR-trafikskolor med anställda. Undantagna är anställd i eget bolag, det vill säga trafikskoleägare utan andra anställda än sig själva.
Ett skäl till att STR började arbeta för kollektivavtal i branschen var för att göra trafikskoleföretagen mer attraktiva som arbetsgivare.

– Vi vill höja statusen på trafikläraryrket genom att vara långsiktigt bra arbetsgivare i en seriös bransch där anställda stannar kvar. Att tappa personal är mycket kostsamt och dåligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Men vi ser även kollektivavtal som ett viktigt verktyg för att skapa förtroende hos kunder och i samhället i stort.
Begreppet kollektivavtal kan väcka politiska associationer hos någon, men det upplever inte Benny Gunnarsson som ett bekymmer.
– Allt kan uppfattas som politiskt om någon vill det. Det känns inte som ett problem. Vi tar ingen politisk ställning utan ser kollektivavtal som ett slags varudeklaration, att STR-anslutna företag helt enkelt är ansvarstagande och långsiktigt bra som arbetsgivare.

Han påpekar att idén med kollektivavtal har bred förankring bland medlemmarna och att alla medlemsföretag nu är med på tåget. Han hävdar dessutom att den relativt efterhängsna uppfattningen om att avtalen bara gynnar större företag är felaktig.
– Som det ser ut idag så tycker jag egentligen att det är tvärtom. Vi går under Biltrafikens Arbetsgivareförbunds grundavtal som är väldigt väl anpassat för vår bransch genom ett speciellt tillägg. Där regleras saker som kostersättning, tid som avsätts för olika arbetsuppgifter, till exempel elevkort, men även sådant som löner och kompetensavtal.


Benny Gunnarsson, tillförordnad ordförande i STR

Han betonar också att kollektivavtal är att föredra framför hängavtal, eftersom det förstnämnda, till exempel vid konflikt, ger fördelar som rådgivning och förhandlingsstöd från arbetsgivarorganisationen.
– Konflikter uppstår alltid någon gång och då menar jag att det kan vara rätt så skönt med de stödfunktioner som kollektivavtal ger. Det gör mig och mitt företag mindre utsatt.

Text: Johan Granath  Foto: Staffan Gustavsson