2021-12-08 Driva trafikskola

Konsulters bilar tolereras på prov – Men rätt registrerade, anmälda och försäkrade

Från den förste december ska bilar som används vid körprov tillhöra Trafikverket, en trafik- eller gymnasieskola.
Utmaningen uppstår när någon vill göra körprov i en konsultbil.

Vid STR:s senaste centrala medlemsmöte skulle Olof Stenlund från Transportstyrelsen ha deltagit. Han fick dock förhinder och Jeanette Jedbäck Hindenburg från STR:s förbundsstyrelse höll därför i informationen om nya bestämmelser kring fordon vid körprov.
– I dag finns ett relativt stort antal konsulter med egna bilar som kör för trafikskolor, sade Jeanette Jedbäck Hindenburg.

Detta komplicerar situationen eftersom det på körprovet från den första december bara är tillåtet att använda bilar som ägs eller innehas av Trafikverket, en gymnasieskola eller en trafikskola. Det vill säga verksamheter som, förutom Trafikverket, har trafikskoletillstånd.
– Utmaningen är att konsulter ju inte har något sådant tillstånd.

Trafikverket säger att de inledningsvis, på grund av begränsade resurser, har svårt att kontrollera vem som äger fordonen som kommer till prov. Därför förutsätter myndigheten i nuläget, att bilar som är provanmälda med trafikskolekod är godkända övningsbilar som följer formella lagkrav och innehas av trafikskolor.

– Det gäller därför att trafikskolorna nu kollar alla sina konsulters bilar, inte bara att de är registrerade med dubbelkommando, utan också att de är anmälda att användas i trafikskoleverksamhet. De måste också vara försäkrade för den yrkesverksamheten, sade Jeanette Jedbäck Hindenburg.

En utmaning är också att om Förarprov misstänker att de nya bestämmelsernas krav inte är uppfyllda vid körprovet, så behöver myndigheten göra en kontroll. Om kraven inte uppfylls ska Trafikverket fastställa att det finns ”hinder för prov”.

Olof Stenlund skriver i sitt underlag: ”Om Trafikverket till exempel misstänker att det skulle vara frågan om en illegal utbildares bil så kan de också anmäla det till Transportstyrelsen. Och då behöver tillståndshavaren kunnat styrka att den bil som tillhandahålls eleven ägs eller innehas av trafikskolan.”

Han konstaterar också att ägarskap är enkelt att kontrollera men att styrka innehav är svårare. Detta har heller inte prövats rättsligt ännu och det återstår att utreda en del saker: ”Det är där vi är i dagsläget, tills vi utrett konsultfrågan ordentligt”.
– Innan saken prövats vet vi inte exakt vad som gäller men får vara så duktiga vi bara kan. Detta ska ju inte drabba eleverna. Så kolla era avtal och inbördes relationer konsulter-trafikskolor och lägg fokus på bilarnas status, uppmanade Jeanette Jedbäck Hindenburg.

Text: Johan Granath  Foto: Staffan Gustavsson