2020-12-18 Driva trafikskola

Körkort för integration och arbete

STR har medverkat i ett framgångsrikt integrationsprojekt där 400 personer, de flesta nyanlända, har fått gå kursen ”Förberedande trafikutbildning”. Projektet har stärkt nyanlända kvinnor, ökat kunskapen om trafiksäkerhet och gett deltagarna förståelse för att det är viktigt att ta körkort om man vill ha jobb i Sverige.

Ett av de bästa sätten att komma in i det svenska samhället och få jobb är att ta körkort. Det gäller speciellt för nyanlända som bor på mindre orter. Men om man är ny i Sverige är det inte självklart att man förstår hur betydelsefullt det är att ha körkort, och det kan framstå som oöverstigligt svårt att ta det.
I Östergötland har åtta kommuner, länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och STR samarbetat kring ett integrationsprojekt där trafikutbildning står i centrum. Under ett par år fick sammanlagt 400 personer, merparten nyanlända, gå en kurs som kallas ”Förberedande trafikutbildning”.
Kursen bestod av 15 teorilektioner, två körtillfällen och två undervisningstillfällen där de satt i baksätet. Det var inte någon körkortsundervisning utan betraktas av Transportstyrelsen som samhällsinformation. Deltagarna fick grundläggande kunskaper om trafiksäkerhet och hur det går till att ta körkort i Sverige.
Kursen genomfördes med hjälp av språkstödjare. Utförare var ”En annan trafikskola” i Finspång.


I en färsk slutrapport ger deltagarna kursen högt betyg. 80 procent uppger att de vill gå vidare till en trafikskola och en del har redan gjort det. Många tycker att de har utvecklats positivt på det personliga planet, kursen har varit en del av deras integration i Sverige.
Projektet har bidragit till jämställdhetsarbetet. 65 procent av deltagarna var kvinnor och merparten är nu intresserade av att ta körkort.
STR:s förbundssekreterare Christer Wickman är mycket positiv.
--Det här ett jättebra exempel på hur olika aktörer i samhället kan samarbeta för att förbättra integrationen. Här får trafikskolan en viktig roll i integrationsprocessen. Att skaffa körkort är viktigt för att få jobb men trafikutbildningen i sig är också en viktig del för att stärka integrationen.
----Vi har haft väldigt motiverade deltagare som har fått en ökad förståelse för det svenska trafiksystemet. Kursen har gett dem bättre kunskap om hur körkortsprocessen ser ut och att det är fullt möjligt att ta körkort om man gör på rätt sätt, fortsätter han.


Ytterligare en viktig aspekt är att deltagarna har fått större förståelse för riskerna med att anlita utbildare som man inte vet har tillstånd.
I slutrapporten framgår att trafikläraren och ägaren till ”En annan trafikskola” är mycket positiv till projektet. På kursen har man lagt stort fokus på trafiksäkerhet. Nyanlända är en viktig framtida kundgrupp och på trafikskolan har man sett att många deltagare nu är igång med att ta körkort.


Djamal Hamaili, integrationssamordnare i Valdemarsviks kommun


Initiativtagare till projektet är Djamal Hamaili, integrationssamordnare i Valdemarsviks kommun. Han har även varit projektledare.
--Den första kursen startade som ett pilotprojekt här i Valdemarsvik 2016. Nu verkar många av deltagarna ha tagit körkort, berättar han.
--Jag arbetar för att det ska bli en fortsättning där alla 13 kommuner i Östergötland är med. Målet är att köra igång nya kurser hösten 2021. Men egentligen siktar jag högre än så, jag vill att det här ska bli ett nationellt projekt, säger Djamal Hamaili.
Christer Wickman ser gärna ett fortsatt deltagande från STR:s sida.

FAKTA: Förberedande trafikutbildning
I kursen fick deltagarna grundläggande kunskap om det svenska trafiksystemet, trafiksäkerhet och hur det fungerar att ta körkort. De fick även prova på att köra på en övningsplats.
Projektet riktade sig till arbetslösa som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Gruppen bestod framför allt av nyanlända. Några hade haft körkort i sina hemländer medan andra aldrig hade kört bil.
Projektet Förberedande Trafikutbildning drevs av Valdemarsviks kommun. I projektet samverkade Arbetsförmedlingen, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) och kommunerna Mjölby, Ydre, Linköping, Söderköping, Ödeshög, Motala, Finspång och Norrköping. Länsstyrelsen i Östergötlands län var huvudfinansiär med 1,7 miljoner kronor.

Text: Johan Sievers  Foto: Staffan Gustavsson