2020-07-21 Riksdag och regering

Krav på utbildning och förarbevis för vattenskoter

Vem som helst ska inte få köra vattenskoter. Utbildning och obligatoriskt förarbevis bör införas, tycker regeringen.

På senare år har antalet olyckor med vattenskotrar ökat. Det var bland annat därför som regeringen införde en åldersgräns för förarna på 15 år förra året.
Men nu vill staten ta till ännu fler åtgärder. Transportstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en utbildning för vattenskoter skulle kunna utformas, samt ett förslag på vilka krav som bör ställas för ett förarbevis.

I uppdraget ingår också att utreda vilka sanktioner som skulle kunna vara lämpliga om de strängare kraven överträds. Dessutom, vilken roll har uthyrarna? Vilka krav kan ställas på dem? Bör de vara skyldiga att kontrollera åldern och behörighet hos hyrestagare vid uthyrning?

Regeringen vill ha en översyn av hela regelverket när det gäller vattenskotrar.
– Vattenskotrar köra ofta för nära land och vid badplatser, konstaterar miljö- och klimatminister Isabella Lövin, och menar att det i värsta fall kan innebära att människor blir påkörda, men också att djurliv och miljö far illa.

Text: Catarina Gisby