2020-12-29 Miljö

Laddhybrider körs mer på el än rena elbilar

Laddhybrider med en räckvidd på minst sex mil kan köras lika mycket på el som ”riktiga” elbilar. Därför är de också viktiga för elektrifieringen av persontransporter. Det slås fast i en licentiatavhandling från Chalmers.

Laddhybriden är ett ofta kritiserat fordon, just för att det är en hybrid.
Den kan köras på både el och fossilt bränsle. Hur klimatvänligt är det egentligen? Finns det inte en risk att hybriderna huvudsakligen körs på bensin eller diesel? Dessutom med ett tungt bilbatteri som ökar den totala bränsleförbrukningen?

Men Ahmet Mandev, doktorand på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers, har behandlat och analyserat ett års kördataAhmet_Mandev_170.jpg för 71 hushåll i Kalifornien och kommit fram till att laddhybriden har fått ett oförtjänt dåligt rykte.

I analyserna ser han att hushåll med ett fossilfordon och en laddhybrid kör lika många kilometer på ren eldrift som hushåll som har ett fossilfordon och en elbil.
De sistnämnda hushållen kör i genomsnitt 45 procent av alla sina kilometrar på el. Hushållen med laddhybriden kör i genomsnitt 46 procent av sina sammanlagda kilometrar på el. Utfallet är alltså, i den här studien, ur klimat- och miljösynpunkt till och med något till sin fördel för laddhybrids-ägarna.

Anledningen till att den är det är, enligt Ahmet Mandev, att laddhybriden oftast används för de längre resorna. Man vågar ta den då, just för att den är en hybrid.

För att få ut så mycket som möjligt av sin laddhybrid är det viktigt att ladda den på rätt sätt. Den bör laddas full varje dygn. Då kan hybriderna komma upp i 76 procents eldrift. Detta har Mandev kommit fram till genom att studera kördata från fyra miljoner kördagar under tio år med laddhybridmodellen Chevrolet Volt.

Text: Catarina Gisby