2022-05-13 Driva trafikskola

”Låt oss få utbilda utan att klassas som handelsplatser”

STR kommer att arbeta för att trafikskolorna ska klassas som utbildningsplatser i stället för handelsplatser om det skulle bli så att samhället drabbas av nya begränsningar på grund av exempelvis en ny pandemi.

Det handlar om hur många personer som får vistas i en lokal.
Under restriktionstiden krävdes det att varje enskild person som vistades på en handelsplats hade tio kvadratmeter till sitt förfogande.
Trafikskolorna är sällan särskilt stora. Med andra ord kunde bara några få personer vistas samtidigt inne på de flesta trafikskolor, och då blev det inte ekonomiskt försvarbart för många utbildare att genomföra den ordinarie teoriundervisningen på skolan. (De som hade möjlighet valde i ganska stor utsträckning att hyra större lokaler i närheten.)

Men en riskutbildning eller en introduktionsutbildning är ju en utbildning. Varför räknas då inte trafikskolan som en 

Kajsa_Rohlen.jpgutbildningsplats, undrar Kajsa Rohlén som driver Vadstena Trafikskola.
För utbildningsplatser, i många fall också arbetsplatser, gällde under pandemin andra restriktioner än för handelsplatser.

Kajsa Rohlén skrev en motion till Riksmötet där hon föreslog att STR ska verka för att påverka beslutsfattare och myndigheter så att trafikskolorna vid en eventuell ny pandemi upphör att klassas somhandelsplatser. Förbundsstyrelsen höll med och föreslog att fullmäktige skulle bifalla motionen, vilket fullmäktige också gjorde.

I sitt yttrande skriver STR:s förbundsstyrelse så här:
”Förbundsstyrelsen anser att oavsett vilket lagrum som gäller ska STR även framgent uppfattas som en seriös organisation som arbetar för säkerhet. Detta uppnåddes till stor del under pandemin tack vare det ambitiösa och noggranna arbete som den absoluta merparten av STR:s medlemmar gjorde för att på alla sätt maximera smittpreventionen för både kunder, handledare och inte minst anställda, samtidigt som verksamheten upprätthölls.”
Styrelsen anser att denna ambition ska bibehållas. Det är viktigt att inte sända signaler om annat.

”STR är inte ute efter att sänka kraven. Dock anser styrelsen att motionären har en poäng i att det finns anledning att, nu när pandemin klingat av, undersöka om det finns möjlighet till en mer nyanserad tolkning av trafikskolors verksamhet än vad som gjordes då pandemilagen infördes.”

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson