2022-04-25 Driva trafikskola

Logiskt återinföra alkotesterna när restriktionerna upphävts

Under pandemin har Trafikverket Förarprov frångått sina rutiner när det gäller alkolås, men sedan den 1 april används de igen. Och från och med den 1 maj återinför även STR sitt interna medlemskrav om att alkotest ska genomföras före alla körlektioner.

Pandemirestriktionerna existerar inte längre. Därför har Förarprov återigen börjat att använda alkolås vid körproven.
– Då är det naturligtvis logiskt att vi utbildare gör likadant, det vill säga återinför alkotester före de praktiska lektionerna, konstaterar STR:s ordförande Benny Gunnarsson.Benny_Gunnarsson_3_500.jpg
Att det sker i maj och inte redan i april är för att ge trafikskolorna tid att komma in i de nygamla rutinerna.
– Utrustning ska återinstalleras och kalibreras. Eleverna ska bli vana vid att blåsa igen. Det kan behövas lite ställtid, menar Benny Gunnarsson.

2012 blev alkolås obligatoriskt i alla STR-medlemmars trafikskolebilar.
Som medlem i den dåvarande förbundsstyrelsen sa du då att alkolåset var en symbol för STR. Tänker du så fortfarande?
– Ja, absolut. Det är en tydlig signal till eleverna om att nykterhet och drogfrihet har en grundläggande betydelse. Alkohol, droger och trafik hör inte ihop. Varje gång en elev blåser i en alkomätare visar vi detta. Alkotesterna är enormt viktiga i det attitydskapande arbetet.

I dag har STR inte ett specifikt krav på alkolås i alla trafikskolebilar. Mobila alkomätare accepteras också. Däremot har medlemskravet utökats till att omfatta alla körkortsbehörigheter och även förarbevis. Alkolåsen och alkomätarna måste också hålla en överenskommen standard.
– På så vis har vi utökat testmöjligheterna. Att installera alkolås på en moped är inte rimligt, men den som utbildar sig för att köra moped kan blåsa i en alkomätare redan inne på kontoret.

STR skickar varje år ut en förbundsenkät till sina medlemmar. I den får trafikutbildarna bland annat svara på frågor om alkolås.
Under åren 2011-2019 uppger de 537 skolor som svarat på enkäten att 612 elever blåst positivt före lektion. (Från 2020 finns inga data då flertalet skolor pausade kontrollerna under pandemin.)Christer2_Beskuren.jpg

– I sammanhanget kan nämnas att cirka 200 000 kunder passerar genom STR:s medlemsföretag varje år, säger STR:s förbundssekreterare Christer Wickman.
Att elever blåser positivt hör med andra ord inte till vanligheterna.
Och acceptansen för blåsandet är stort.

– Kundklagomål på att kontroller görs är i princip obefintliga, fortsätter Christer Wickman. Kunderna och även handledarna tycker uppenbarligen att detta är någonting bra och självklart. Om det klagas handlar det snarare om att en kund tar upp avsaknaden av alkoholkontroll.


Susanne Bertilsson, trafikskolechef och utbildningsledare på Trafikutbildarna i Arvidsjaur AB, är enbart positiv till medlemskravet på alkotest före körlektionerna. – Jag tycker att det är bra. Och det kvittar om man använder alkolås eller alkomätare så länge man sköter kontrollerna och kalibreringen. På den förra trafikskolan jag ägde hade vi alkolås, men nu har vi alkomätare. Hon har aldrig varit med om att en elev blåst positivt. Inte att en lärare gjort det heller. Vad betyder det för trafikskolebranschen i sin helhet att man har krav på alkotest före körning? – Det betyder mycket. Det är ett bevis på att vi tar detta på allvar, dessutom är det ett bra pedagogiskt verktyg för våra elever.

Faktaruta:

När STR beslutade om medlemskrav på alkolås hyllade inte alla medlemmar beslutet. Dels fanns det de som tyckte att det var dyrt att installera dem (ett alkolås kostade då 10-14 000 kronor) och det fanns också de som var rädda för att alkolåsen skulle krånglMellberg_1.jpg

I samband med att medlemskravet på alkolås infördes bad STR Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, att göra kontroller över hela landet för att säkerställa att alkolåsen verkligen kom på plats. Mitt i Trafiken följde till exempel med när Leif Mellberg, funktionär vid MHF Öst, besökte trafikskolor i Jönköping.
Han var nöjd med det han såg. Bara en enda trafikskolebil saknade alkolås på hans inspektionsrunda.
Nationellt visade det sig dock att ett 15-tal medlemmar inte uppfyllde de dåvarande kraven, vilket resulterade i att dessa medlemmar uteslöts ur förbundet.

Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson