2023-05-25 Mitt i Trafiken

Maria Stenman: Utvecklingen springer från oss medan vi tvingas vänta

Trots att 85 procent av de nytillverkade bilarna är automatväxlade och att en ökande andel körkortstagare gör körprov på automat, så är manuellt växlat fortfarande norm.
Detta bygger på en bild av verkligheten som snart inte finns, menar STR.

Maria Stenman, tf ordförande STR

STR som förbund har sedan 2020 styrelsebeslut på att utbildning inom behörighet B, i framtiden i första hand ska ske i automatväxlat fordon.

– Vi anser att det är högst rimligt eftersom mer än 80 procent av alla bilar som säljs är automatväxlade. Teknikutvecklingen riskerar att gå om oss medan vi väntar på förändring, säger Maria Stenman, STR:s tf förbundsordförande.

Fjärde körkortsdirektivet

Det handlar bland annat om hur svenska myndigheter ska förhålla sig till det fjärde körkortsdirektivet som nu utarbetas inom EU. Direktivet kommer att vara styrande och vägledande för medlemsländernas regelverk för körkortstagande under lång tid. Men det har, trots den helt dominerande nyförsäljningen av automatväxlade bilar, inget förslag om obligatorisk utbildning på fordonstypen. Detta trots att bland andra Tyskland har avskaffat villkor automat. Där kan körkortstagare uppgradera sitt automatkörkort genom att ta minst tio körlektioner med manuellt växlat fordon på trafikskola. Därefter gör hen ett körprov på minst 15 minuter, som genomförs med en lärare på skolan.

– Andelen som tar automatkörkort ökar. I Stockholm är 54 procent av körproven på automat och för Sverige som helhet är siffran 38 procent. Vi kan inte vänta med att förändra kraven tills alla kör automat, säger Maria Stenman.

Regelverk och provsystem måste anpassas efter en ny verklighet

På grund av myndigheters krav och elevernas efterfrågan hamnar landets trafikutbildare i en ekonomiskt utsatt position, anser STR. Framför allt på grund av att de tvingas ha dubbel bilpark.

– Vi anser att det är hög tid att regelverk och provsystem anpassas efter en ny verklighet där automatkörkortet är det dominerande. Som det är i dag så måste trafikskolorna ha flera växlade fossildrivna fordon och automatfordon. Om regelverket anpassades skulle de bara behöva äga enstaka växlade fordon under en övergångsperiod.

Vi är beredda på att förändra utbildningen - men det kräver att automat blir norm

Enligt STR är övergången till automatväxlade fordon en del av den gröna omställningen. Parallellt sker en snabb och omfattande digitalisering och automatisering, med teknik med självkörande inslag i nya bilar. Denna utveckling förutsätter automatväxling, eftersom en mer digitaliserad förarmiljö kräver förarens uppmärksamhet på andra saker, till exempel varningssystem.

– Vi är beredda på att förändra utbildningen men det kräver att automat blir norm. Den tekniska utvecklingen med automatväxlat och mer självkörande inslag kommer knappast att innebära mindre utbildning, snarare mer, konstaterar Maria Stenman.

Text: Johan Granath