2020-09-17 Driva trafikskola

Mindfulness som stöd för körkortselever?

Kan medveten närvaro, mindfulness, vara till hjälp för körkortselever som har diagnoserna ADHD eller Asperger? Håkan Nilsson, universitetslektor i psykologi vid Jönköpings universitet, menar det.

Under 15 år har han hållit i kursen ”Utbildningsledarskap vid trafikskola” på samma universitet. Det är mot den bakgrunden han nu för fram teorin att mindfulness skulle kunna vara ett verksamt verktyg vid utbildning av elever som diagnostiserats med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Håkan Nilsson har skrivit en vetenskaplig artikel som publicerats i Journal of Disability and Religion.

Mindfulness har kapacitet att förbättra de förmågor som bör utmärka en bilförare, oavsett om hen har ett neuropsykiatriskt funktionshinder eller inte, menar Nilsson. Medveten närvaro har en avslappnande effekt som leder till en högre närvarokänsla, som i sin tur kan göra en person mera tålmodig och mindre dömande – vilket får till effekt att man bidrar till en trafiksäkrare miljö.

Det finns emellertid inte mycket forskning på det här området. Mer sådan behövs för att kunna dra verkligt relevanta slutsatser, konstaterar Håkan Nilsson.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson