2020-03-20 Medlemmar emellan

Ministern bjöd in till speeddejt med allvarsord

Den som var intresserad kunde få en kort pratstund med  nfrastrukturminister Tomas Eneroth när Transportforum arrangerades i Linköping i januari. STR:s ordförande Berit Johansson hörde till dem som passade på att byta några ord med ministern.

Tomas Eneroth och Berit Johansson.

Han ställde upp på sammanlagt 45 minuters ”speeddejting”. Departementets anmälningslista blev snabbt fulltecknad. Den förmodat diskussionsglade kunde vänta sig ett samtal på max 2–3 minuter.
– Även om man inte hinner säga så mycket, det går ju inte att lägga fram ett omfattande problem, så är det ändå ett sätt
att göra sig påmind och hålla kontakten, säger Berit Johansson apropå det korta mötet.
– Vi har ju träffats några gånger vid det här laget, Tomas Eneroth och jag.

Vad tog du upp med ministern?
– Jag tackade för det regeringsuppdrag han initierat när det gäller svart illegal verksamhet och berättade att jag upplever att situationen ”ute på gatan” har eskalerat sista tiden när det kommer till just illegal verksamhet och därmed hur viktigt regeringsuppdraget är och jag tackade för den per sonliga inbjudan jag har fått till den stora internationella  trafiksäkerhetskonferens i Stockholm den 19 till 20 februari i år.
– Slutligen underströk jag vikten av att politiken hänger i när det gäller att trafikskolornas elever ska priorireras vid förarprov.
I höstas valde en förälder att JO-anmäla det faktum att trafikskoleanmälda elever går före privatanmälda elever till uppkörningsmomentet, det vill säga privatanmälda elever kan få vänta längre på att göra körkortsprovet om det är ont om provtider.
– Det finns inte så många signaler från statens sida om att trafikutbildning lönar sig, men det här är en sådan signal, och
den är viktig både för eleverna och för branschen. Den måste få vara kvar, säger Berit Johansson.


Text: Catarina Gisby
Foto: Staffan Gustavsson