2021-09-06 Innovation

Morgondagens bilist kör så smart som möjligt - men helst inte alls

Morgondagens mobilist, hur ser hen ut?
Frågan ställdes under ett seminarium som STR både modererade och deltog i på årets Tylösandskonferens.
Ett svar som gavs var att morgondagens mobilist sannolikt kommer att ha körkort, men inte nödvändigtvis köra bil.

Jakob Lagercrantz, vd för och grundare av 2030-sekretariatet

MHF:s trafiksäkerhetskonferens brukar äga rum en gång om året i Tylösand. Förra året blev det inte någon konferens alls, av pandemiskäl. I år ägde den rum digitalt, av samma anledning.

Jakob Lagercrantz, vd för och grundare av 2030-sekretariatet, Mattias Goldmann, fram till alldeles nyligen hållbarhetschef på Sweco, och Johanna Edelönn, grundare av och delägare i trafikskolan Kör Eco i Linköping, talade och diskuterade under rubriken ”Morgondagens mobilist” under ledning av Karin Joelsson, verksamhetsansvarig för tunga fordon på STR.
Jakob Lagercrantz betonade att STR är en viktig aktör i sammanhanget eftersom trafikskolorna möter så många unga på väg in i utökad mobilitet.
– Det är ju nödvändigt att lära dem att göra rätt, underströk han.

Samtidigt konstaterade han att allt som handlar om körkort styrs av EU, via ett direktiv. Just nu håller EU på att ta fram ett nytt direktiv, som vi i dagsläget inte vet mycket om hur det kommer att se ut.
– Själv arbetar jag väldigt mycket med att försöka påverka EU-parlamentet när det gäller detta det fjärde körkortsdirektivet, för jag menar att ambitionsnivån är för låg. EU har inte hängt med i utvecklingen. I dag produceras till exempel nästan inte några manuellt växlade bilar, men ändå utgår körkortslagstiftningen från bilar med växelspak. Varför?
EU är inte heller klimatneutralt, menar Jakob Lagercrantz.
– Man talar sig varm för el och vätgas men glömmer helt de äldre hållbara biodrivmedlen.


Goldman_3_2x1.jpg

Mattias Goldmann skulle vilja se mobilitetskort i stället för körkort: – I det skulle det ingå att ta ansvar för att ha kunskap om hela transportkedjan. Och jag tycker att vi borde uppdatera våra kunskaper ungefär vart tionde år.

Mattias Goldmann berättade att han har en dotter som nyligen tagit körkort. När han ser henne och hennes vänner uppfylls han av en kraftig önskan och det är att hon och alla andra unga människor ska ha en dräglig framtid att se fram emot.
Det ser onekligen mörkt ut.


– Vi ser allt snabbare och skrämmande klimatförändringar. IPCC, som sammanställer all etablerad forskning på området, slår fast att det extremväder vi ser har med klimatförändringarna att göra, och att det är förändringar som människan orsakat.
Mattias Goldmann anser dock att ”det värsta går fortsatt att hejda”, och han är enig med Jakob Lagercrantz i att trafikskolornas roll är viktig:
– Om några kan vara med och göra skillnad för klimatet är det trafikskolorna som har så stort inflytande på unga människor när de ska in i vuxenvärlden.


Johanna_E_2x1.jpg

Johanna Edelönn understryker att vi måste planera för att använda bilen på rätt sätt: – Vi är en trafikskola som tycker att man ska begränsa sitt bilanvändande. Få bort de korta körningarna och samåk mer! Att vi rör oss mindre på vägarna är också bra för trafiksäkerheten. Allt hänger samman.

Johanna Edelönn arbetar oerhört konkret med klimatarbete. Hon har uppmärksammats för detta internt inom STR, men också externt. Nyligen valdes hon till exempel ut att delta på Prins Daniel Fellowships entreprenörsdag, där de främsta unga entreprenörerna från hela landet samlas för att utbyta erfarenheter och nätverka.
– Jag startade Kör Eco tillsammans med min kollega Bo Andersson för att vi såg att det fanns ett stort behov hos elever och kunder att göra skillnad på riktigt. Vår affärsidé var att vi skulle göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Den idén visade sig vara enormt stark.

Bilarna på Kör Eco körs på biogas. Mopederna går på el. Inventarierna i lokalerna är begagnade. I pandemin har det blivit mycket digital undervisning, och skolan kommer att fortsätta att undervisa digitalt i den utsträckning det är möjligt. På så vis kan en hel del resande undvikas.
– Vi har ett grönt tänk även när vi bjuder på fika, och vi klimatkompenserar för den koldioxid vi trots allt släpper ut.
Johanna Edelönn konstaterar att vi lever i ett transportsamhälle, och att hon och hennes kollegor ständigt diskuterar detta med sina elever.

– Att utbilda sig för körkort är viktigt, men måste man äga en bil? Kan bilpool vara ett alternativ? Finns det till och med alternativa sätt att förflytta sig? Vi möter 200-250 personer varje vecka. Vi inser att vi har stora möjligheter att påverka dem, och vårt budskap är faktiskt ”kör så smart som möjligt, men helst inte alls”.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson och 2030-sekretariatet

Fotnot: MHF står för Motorförarnas Helnykterhetsförbund.