2022-04-19 Trafiksäkerhet

NTF i konkurs - oklart vad pengar gått till

NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, går i konkurs efter det att omfattande ekonomiska oegentligheter har upptäckts. 25-30 miljoner kronor kan enligt Dagens Nyheter ha använts på annat sätt än vad avtalet med Trafikverket föreskriver.

NTF:s generalsekreterare Marie Nordén

Två personer inifrån organisationen slog larm till Trafikverket om att saker och ting inte stod rätt till. Det ledde till att myndigheten tillsatte en utredning som för knappt en månad sedan kom fram till att det inte går att slå fast hur miljontals kronor har använts.

NTF finansieras huvudsakligen med skattepengar via Trafikverket. I samband med den aktuella upptäckten har Trafikverket nu stoppat alla sina utbetalningar till organisationen, vilket leder till att den går i konkurs.

Dagens Nyheter redovisar en rad felaktigheter som ska ha begåtts. Bland annat ska NTF-ledningen centralt ha lagt beslag på pengar som är öronmärkta för löner i lokala och regionala projekt. Många projektredovisningar från NTF till Trafikverket saknar också underlag, det går till exempel inte att förstå hur många timmar som lagts ned under hur lång period.

För flera år sedan anlitades också ett privat företag för två miljoner kronor utan att någon upphandling gjordes. I ett mejl till Upphandlingsmyndigheten 2016 lovade NTF att fortsättningsvis följa lagen.

Av de två så kallade visselblåsarna inom NTF, de som kontaktat Trafikverket, väljer den ene att vara anonym, men den andre är Malte Burwick, sedan 2015 chef för NTF Öst.
– Jag har aldrig varit med om något liknande som hur pengar hanteras inom NTF, säger han till Dagens Nyheter. Det är djupt oprofessionellt och genomkorrupt. Man beviljas medel som skulle ha gått till olika projekt, men som i stället gått till att hålla sig med såväl fler tjänster som högre lönenivåer.

NTF:s generalsekreterare Marie Nordén menar att organisationen har varit ansvarsfull med skattebetalarnas pengar och att de aldrig har gått till någonting annat än trafiksäkerhetsarbete.
– Men vi har brustit i tidsrapportering. Vi har gjort det i god tro under flera år eftersom både våra revisorer och Trafikverket har godtagit våra redovisningar, säger hon till Dagens Nyheter.

Text: Catarina Gisby Foto: NTF