2023-10-20 Mitt i Trafiken

Nu översyn ska bidra till mer förberedda körkortsaspiranter

Just nu pågår en ny översyn av förarutbildningssystemet, behörighet B.
Uppdraget handlar om att föreslå åtgärder som gör systemet enklare, mer ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
Det handlar dock inte om att sänka kraven, enligt utredande myndighet.

Josefin Hallenberg är utredare på Transportstyrelsen och ansvarig för den grupp personer som genomför översynen som ska vara klar i september 2024.

Enligt det regeringsuppdrag som ligger till grund för översynen ska Transportstyrelsen utgå från Trafikverkets och Transportstyrelsens rapport ”Förslag på nytt förarutbildningssystem för personbil, behörighet B” som kom så sent som 2019, och som Mitt i trafiken då rapporterade mycket om.

Vill tillbakavisa några påstående

Josefin Hallenberg kan inte säga något om konkreta förslag eftersom översynen pågår som bäst. Hon kan dock tillbakavisa några påstående som förekommit i viss media. Till exempel att uppdraget har som uttalat mål att sänka kunskapskraven för vissa grupper.

Josefin Hallenberg_bildcred Josephine Bäckström_200x250.jpg

– Vi kan identifiera vissa grupper av körkortstagare som har större problem med att lyckas på proven än andra grupper. Vårt uppdrag handlar om att föreslå åtgärder som bidrar till att blivande förare kommer bättre förberedda till proven och klarar dem.

Översynsuppdraget har ett brett anslag, enligt Josefin Hallenberg

– Vi tittar på hela processen, från ansökan om körkortstillstånd till körprov.

"Att kostnader uppmärksammas är inte unikt för detta uppdrag"

I regeringsuppdraget finns en skrivning om att när Transportstyrelsen föreslår åtgärder för att körkortsaspiranter ska komma bättre förberedda till prov ska man: ”beakta den kostnad som utbildningen redan idag innebär för aspiranterna”. Detta är inget konstigt enligt Josefin Hallenberg.

– Att kostnader och andra konsekvenser för dem som berörs uppmärksammas när förslag tas fram, är inte unikt för detta uppdrag. Konsekvenser och kostnader för dem som kommer att påverkas av ett förslag övervägs alltid, oavsett vilken utredning det gäller.

Apropå kostnader för körkort och den debatt som varit om CSN-lån för körkort, så säger regeringsuppdraget även: ”Redan i dag kan kostnaden för att ta ett körkort vara en barriär, särskilt bland ungdomar och de som saknar privat handledare. Även om det i vissa situationer finns möjlighet att erhålla statligt körkortslån är det viktigt att förarutbildningssystemet är kostnadseffektivt och att systemet som helhet ska vara enkelt och ändamålsenligt.”

Uppdraget nämner dock inget om ett ändrat CSN-lån eller att större strukturella åtgärder ska utredas, till exempel begränsningar i möjligheten att övningsköra privat. Men enligt Josefin Hallenberg betyder det inte att sådana åtgärder är uteslutna.

Viktig del att komma bort från provfokus

En viktig del i översynen är att sätta fokus på utbildningen och i någon mån komma bort från dagens provfokus.

– Det handlar i grunden om att på olika sätt bidra till ett förarutbildningssystem, där de blivande förarna kan tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att de ska bli trafiksäkra, risk- och miljömedvetna förare.

Josefin Hallenberg kan inte säga något specifikt om eventuella förändringar av handledarrollen, mer än att ”handledaren är en väldigt viktig aktör”. Hon vill heller inte säga om utredningen tittar på möjligheterna att till exempel införa en begränsning av hur många prov man får göra under en viss tid. Utredningen förhåller sig till det fjärde körkortsdirektivet, konstaterar hon, men vill eller kan inte uttala något mer specifikt om villkor automat än att frågan diskuteras.

Text: Johan Granath
Foto Josefin Hallenberg: Josephine Bäckström