2021-02-26 Driva trafikskola

Nya tuffare pandemikrav på trafikutbildarna - som kämpar för att anpassa sig


Nya och större krav ställs på trafikutbildarna i och med att trafikskolorna numera omfattas av pandemilagen.
I Lycksele har Maria Stenman valt att stänga sin trafikskola

Lycksele i Västerbotten är hårt drabbat av coronaviruset just nu.
– Någon sa att ungefär var tolfte Lyckselebo har covid 19, berättar Maria Stenman. De flesta som är sjuka sägs vara i åldern 19 till 59 år.
När omfattande utbrott drabbade både en högstadie- och en gymnasieskola för två veckor sedan valde hon att stänga Norrskenets Trafikskola i Region Norr.
– Vi vill helt enkelt ta vårt ansvar när det gäller att begränsa smittspridningen, fortsätter hon. Visst innebär det en ekonomisk förlust för oss, men vi tänker att det är bättre att ta den smällen nu än att riskera att vi fyra som jobbar här blir sjuka samtidigt, för då får vi verkligen problem. Då kan vi ju inte bedriva någon undervisning alls.

För trafikskolan är trots allt inte helt nedstängd. De utbildningar som går att genomföra digitalt genomförs som tidigare, såsom introduktionsutbildningen och delar av snöskoterutbildningen.
– Riskettan kör vi också, men vi har hyrt en konferenslokal på 80 kvadratmeter och där är vi i dagsläget max fem personer. Vi har också valt att följa med de elever som ska till förarprovet.


Maria Stenman i Lycksele har just nu valt att stänga sin trafikskola på grund av kraftig virusspridning. – När vi öppnar igen är det med anpassning till pandemilagen. Bland annat hyr vi ett konferensrum på ett hotell i närheten så att åtminstone sju elever kan finnas på plats samtidigt. På skolan hade bara tre elever fått rum.

Hur länge räknar du med att ha en begränsad verksamhet?
– Det är svårt att säga. I början tänkte vi en vecka. Nu har vi haft det i två veckor och kanske måste vi hålla skolan stängd för fysiska besök ett tag till.
När ni öppnar igen måste ni ta hänsyn till att verksamheten omfattas av pandemilagen. Hur har ni löst det?
– Vi har löst det på ett bra sätt. Vi fortsätter att hyra ett konferensrum på ett hotell i närheten, och på så vis kan sju elever göra riskettan på en gång. I vår lokal hade annars bara tre elever fått plats.

I Region Syd tänker Maria Ribbnäs på Svedala Trafikskola i samma banor som Maria Stenman i Region Norr.
– Vår trafikskola är cirka 100 kvadratmeter, men kundytorna är väl cirka 60 kvadratmeter. Det innebär att vi får ha sex elever på våra kurser, i teorisalen endast tre elever. Det är helt orimligt att genomföra kurser med så få deltagare. Vi kommer att hyra in oss på en större lokal. Det finns en konsertlokal 250 meter från trafikskolan. Det blir lite bökigt, men det går, säger Maria Ribbnäs.

Man måste hela tiden fokusera på vad som funkar och hitta lösningar i stället för att gå och gräma sig för vad man inte kan eller inte får göra, understryker hon.
– Hela det år som gått har varit ett år där vi har fått testa hur bra vi är på att anpassa oss. Vi försöker bidra med det vi kan för att minska smittspridningen och hoppas att detta kan vara över så snart som möjligt. Hittills har vi inte drabbats ekonomiskt, snarare tvärtom. Det har varit ett stort tryck på vår verksamhet.

Svedala Trafikskola stänger inte för fysiska besök. Åtminstone inte i nuläget. Men pandemisituationen kan ändras från en dag till en annan. Det beslut som tas ena dagen kan var föråldrat nästa.

Den 8 januari i år antog riksdagen en tillfällig pandemilag. Till att börja med omfattades inte trafikutbildare av lagen, men detta har förändrats. En trafikskola bedöms nu på samma grunder som en serviceinrättning eller en handelsplats. Det innebär att tio kvadratmeter ”reserveras” för varje kund/besökare som kommer till lokalen. I en lokal på 40 kvadratmeter kan med andra ord fyra personer – utöver personalen – vistas samtidigt. (I beräkningen tio kvadratmeter per besökande har man tagit höjd för att anställda hela tiden vistas i lokalen.)

Har du en trafikskola med flera rum måste du sannolikt mäta upp varje rum för sig och utifrån den beräkningen avgöra hur många personer som kan vistas i det rummet samtidigt. Men lagstiftningen talar inte om rum utan ”avgränsat utrymme”, och det kan skifta från lokal till lokal vad som anses vara ett avgränsat utrymme eller inte.

Länsstyrelserna har tillsynsansvar när det gäller pandemilagen. Det innebär att du som trafikskoleägare kan få besök av en tjänsteman från länsstyrelsen som kontrollerar att du räknat rätt på kvadratmetrarna och satt upp korrekta skyltar om hur många som får vistas i de olika avgränsade utrymmena.

På www.str.se under fliken ”Aktuellt” hittar du hela tiden uppdaterad information om pandemilagen. Här har även de vanligaste frågorna samlats.
Det kan tilläggas att yrkesförarutbildning inte omfattas av pandemilagen, inte heller lektioner i fordon i trafiken.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson