2021-08-19 Lagar/regler

Nytt regelverk för A-traktor dröjer

Ändrade regler för A-traktorer är ett önskemål från flera håll. Till exempel från föräldrar, polis och försäkringsbolag. Men ändringar av regelverket ser ut att ta tid.

Det är Östgöta Correspondenten som ställt frågor om var arbetet med ändrade regler befinner sig. Det handlar till exempel om hastighetsbegränsning och bältestvång.

På Transportstyrelsen svarar sektionschefen Ingela Janbjer att myndigheten inte har något påbörjat regelarbete om A-traktorer. Hon konstaterar att frågan spänner över flera områden och att myndigheten inte kan säga något om när regeländringar kan bli aktuella.

Polis och föräldrar som tidningen pratat med är kritiska till att unga får köra A-traktor obältade och med bara AM-körkort som utbildning.
– Varför ska ungdomarna lära sig att åka utan bälte? Frågar sig föräldern Johannes Gustafsson från Skänninge.

Även flera riksdagsledamöter har under senare år engagerat sig i frågan. Till exempel har flera förslag lämnats i trafikutskottet om höjd hastighet till 50 eller 60 kilometer i timmen. Ett annat förslag handlar om att införa en ny fordonsklass, lätt personbil, som skulle omfatta A-traktorer och kräva ett annat körkort. Riksdagen har dock hittills avslagit motionerna.

Försäkringsbranschen är också kritisk till regelverket för A-traktorer. Helena Hellstén arbetar skadeförebyggande på Länsförsäkringar och tycker att det är olämpligt att 15-åringar kan köra en ombyggd Volvo V70 eller annan större bil på AM-bevis.
– För en trygg och säker trafikmiljö hoppas jag att ändringarna görs väldigt snart, säger hon till Corren.

Text: Johan Granath Foto: Staffan Gustavsson