2020-11-04 Lagar/regler

Nytt vägmärke markerar cykelgata

Ett nytt vägmärke har skapats för att visa att ”här är det cykelgata”. Inom kort kommer det att synas ute i kommunerna.

Det nya vägmärket ska visa att ”här är det cykelgata”. Inom kort kommer det att synas ute i kommunerna.
Transportstyrelsen har tagit fram det nya vägmärket efter det att regeringen beslutat om en ändring i vägmärkesförordningen.
På cykelgatan har cyklisterna företräde, och det är det som vägmärket signalerar.


– Cykelgata är tänkt att kunna anges på mindre lokalgator där många cyklar, för att tydligare visa att just cykling är ett prioriterat transportsätt på den gatan framför exempelvis motorfordonstrafik, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.
Ska man vara riktigt noggrann handlar det faktiskt om två nya vägmärken, ett för ”cykelgata” och ett för ”cykelgata upphör.”

På en cykelgata får bilar inte köra mer än i högst 30 kilometer i timmen, och fordonen ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken. En förare som kör in på en cykelgata har väjningsplikt mot alla fordon som befinner sig på gatan. Fordon får inte heller parkeras någon annanstans än på särskilt angivna platser.

Text: Catarina Gisby