2021-04-01 Trafiksäkerhet

Dödsolyckorna ökar där cannabis blivit lagligt

Antalet drograttfyllerier har ökat i de delar av världen där cannabis har avkriminaliserats och legaliserats. Det visar en rapport som Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, har tagit fram.

Organisationen tycker att det talas alldeles för lite om cannabis i relation till trafiksäkerhet.

Av och till blossar debatten upp i Sverige om att avkriminalisera eller till och med legalisera cannabis.

Det finns en begreppsskillnad, förmodligen omärklig för de flesta, men avkriminalisering innebär att det du gör fortfarande är olagligt, du kan bara inte straffas för det. Med legalisering görs det olagliga helt lagligt.

Oavsett om det handlar om det ena eller andra diskuteras nästan aldrig trafiksäkerhet i sammanhanget, menar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF. Tillsammans med systerorganisationen i Norge, MA Rusfri Trafikk, har MHF därför tagit fram en rapport där man har studerat hur trafiksäkerheten påverkats där cannabis (samlingsnamn för hasch och marijuana) är fritt att använda för den som vill. Framför allt har man tittat på hur det ser ut i Kanada, delstaterna Colorado och Washington i USA, samt i Portugal.

I Sverige är ungefär en fjärdedel av alla trafikolyckor alkohol- och drogrelaterade, men brottet ”rattfylleri under påverkan av narkotika” förekommer i allt större utsträckning. 2001 anmäldes 3 776 sådana brott, 2019 handlade det om 14 569 anmälda brott. Om detta beror på att brottet har blivit vanligare eller om polisen blivit bättre på att hitta drograttfylleristerna är oklart. Antalet dokumenterade brott har hur som helst ökat.


Cannabis påverkar hjärnan under lång tid, i samband med ruset och flera timmar, till och med dagar, efteråt. Bedömningsförmågan blir sämre, liksom motoriken och koordinationen. Reaktionstiderna blir längre.

Cannabis påverkar hjärnan under lång tid, i samband med ruset och flera timmar, till och med dagar, efteråt. Bedömningsförmågan blir sämre, liksom motoriken och koordinationen. Reaktionstiderna blir längre.


Cannabis påverkar körförmågan, och det verkar som om påverkan är som störst när ruset är på nedåtgående.

I Colorado i USA legaliserades cannabis 2012. Sedan dess har de cannabisrelaterade dödsolyckorna ökad med 151 procent och under perioden 2013-2017 ökade det totala antalet trafikdödade med 35 procent. Antalet förare inblandade i trafikolyckor som testat positivt för cannabis har mer än fördubblats under samma period.

I delstaten Washington legaliserades cannabis samma år, 2012. Under femårsperioden dessförinnan var 8,8 procent av förarna i dödsolyckor påverkade av hasch eller marijuana. Under den efterföljande femårsperioden var motsvarande siffra 18 procent.

I Kanada blev det lagligt att använda och sälja cannabis 2018. Året därpå ökade antalet fall av drogpåverkad körning med hela 43 procent, enligt MHF:s och MA:s rapport. Enligt en artikel i Läkartidningen har användningen av drogen också ökat kraftigt, särskilt bland unga. Var tionde kanadensare i åldern 18–24 år röker cannabis dagligen.

Slutligen – i Portugal har andelen cannabispåverkade förare mer än fördubblats sedan avkriminaliseringen 2010. Trenden är dessutom ökande.

Det är en mycket oroväckande utveckling för trafiksäkerheten i de länder och områden där cannabis är en av samhället godkänd drog, konstaterar Lars Olov Sjöström.

– Vi hoppas att vår rapport ska följas av fördjupande forskning, säger han. Kanske ett helt forskningsprogram. Det finns starka ekonomiska intressen som lobbar för en legalisering. Att sälja cannabis är lönsamt. Vi måste vara medvetna om det.

Text: Catarina Gisby

MHF:s och MA:s rapport finns här: https://www.mhf.se/app/uploads/2021/02/Rapport_Forstudie_Cannabis_och_trafik_2021_0311.pdf

Faktaruta:

Sedan 2012 har elva amerikanska stater, Kanada samt Uruguay legaliserat cannabis.

Med en legalisering hoppades man slå undan benen för den illegala marknaden, men den organiserade brottsligheten och de illegala verksamheterna finns kvar där cannabisdrogerna är lagliga att använda.

I Kanada beräknas de lagliga inkomsterna av cannabis i dag till 10 miljarder kronor, men de illegala vinsterna uppskattas vara minst fem gånger större.

Ibland förespråkas cannabis som en ”lätt drog”, men styrkan i cannabis, THC-halten, är generellt mycket högre i dag än vad den var på 70-talet. THC-halten i amerikansk cannabis fördubblades till exempel mellan 1988 och 2006. Sedan dess har halten fortsatt att öka, och THC-halten är i dag dessutom högre i de stater som legaliserat cannabis än i de stater som inte har gjort det.
Med högre THC-halter följer också en ökad risk för utveckling av beroende och ångestsjukdomar.

Psykosutveckling är en annan av riskerna med att använda cannabis.
De stater i USA som har legaliserat cannabis har fler inläggningar på psykiatriska kliniker, och fler cannabisrelaterade händelser som kräver akutvård, jämfört med de stater som inte har legaliserat drogen.

Källa: Läkartidningen (lakartidningen.se 2021-01-15)